Maďarské homofóbne a transfóbne referendum bolo vyhlásené za neplatné

V nedeľu 3. apríla sa v Maďarsku konalo homofóbne a transfóbne referendum, v ktorom sa ľudia mali vyjadriť k štyrom jasne diskriminačným otázkam útočiacim na práva LGBTI+ ľudí, ako aj na právo na slobodný prístup k dôležitým informáciám o sexuálnom zdraví, ľudských právach a prevencii šikany.

Len 44 % z celkového počtu voličov a voličiek odovzdalo v referende platný hlas (teda odpovedalo áno alebo nie na 4 otázky), kým neplatný hlasovací lístok odovzdalo až 20 % voličov a voličiek (takmer 1,6 milióna ľudí). Referendum tak bolo vyhlásené za neplatné. Amnesty International považuje neplatný výsledok referenda za signál, že väčšina maďarskej spoločnosti odmieta politiku vylúčenia a nenávisti.

„Výsledok referenda potvrdil, že ľudia v Maďarsku odmietajú Orbánovu politiku vylúčenia a nenávisti. Ľudia v referende odovzdali neplatné hlasovacie lístky, pretože nepodporujú propagandu proti LGBTI+ ľuďom, podobnú ako v putinovskom Rusku. Zákon o propagande je potrebné okamžite zrušiť,“ uviedol riaditeľ Amnesty International Maďarsko Dávid Vig.

Vyzývali sme ľudí, aby v referende odovzdali neplatný hlasovací lístok, resp. aby sa doň vôbec nezapojili, pretože sme pevne presvedčení a presvedčené, že všetci ľudia chcú žiť v bezpečnej a rovnoprávnej spoločnosti. Je dôležité osláviť toto víťazstvo, ale ešte nás čaká dlhá cesta. Aj naďalej budeme bojovať za Maďarsko, v ktorom všetci a všetky požívame ľudské práva v rovnakej miere,“ doplnila Luca Dudits z neziskovej organizácie Háttér Társaság.

Doplňujúce informácie

Od júla 2021 platí v Maďarsku homofóbny a transfóbny zákon, ktorý pod zámienkou údajného boja proti pedofílii zakazuje sprístupňovať osobám mladším ako 18 rokov materiály propagujúce alebo zobrazujúce „odchýlku od rodovej identity zodpovedajúcej pohlaviu určenému pri narodení (…) alebo homosexualitu“.

Európska komisia začala v júli 2021 právne konanie proti Maďarsku kvôli diskriminačným opatreniam zákona o propagande. Zákon podľa EÚ porušuje základné ľudské práva, ako aj právne predpisy EÚ.

Maďarská vláda reagovala na kroky únie vyhlásením referenda, ktorým chcela prijatie homofóbneho a transfóbneho zákona „legitimizovať“. Ľudia mali v referende odpovedať na 4 otázky, ktoré sú jasne diskriminačné a útočia na práva LGBTI+ ľudí, ako aj na právo na slobodný prístup k dôležitým informáciám o sexuálnom zdraví, ľudských právach a prevencii šikany.

Otázky v referende zneli približne takto:

  • Podporujete to, aby boli maloleté deti bez súhlasu rodičov vo vzdelávacích inštitúciách zapájané do aktivít, ktorých cieľom je predstaviť im sexuálne orientácie?
  • Podporujete propagáciu medicínskej tranzície (zmeny pohlavia) u maloletých detí?
  • Podporujete to, aby boli maloleté deti neobmedzene vystavované sexuálne explicitnému mediálnemu obsahu, ktorý môže ovplyvniť ich vývoj?
  • Podporujete zobrazovanie mediálneho obsahu o zmene pohlavia maloletým deťom?