Medzinárodní vyšetrovatelia vyzývajú OSN: prešetrite vojnové zločiny v Gaze

Šestnásť renomovaných mezinárodných sudcov a vyšetrovateľov, ktorí sa podieľali na skúmaní konfliktov napríklad v Rwande alebo v Kosove, žiadajú OSN v otvorenom liste o vyšetrenie vojnových zločinov, ku ktorým mohlo dôjsť počas posledného konfliktu v Gaze. 

Udalosti v Gaze nás nesmierne šokovali. Rekonštrukcia v krajine je nevyhnutná, ale aby sa vyliečili skutočné rany, musíme tiež odhaliť pravdu o zločinoch, ktoré na civilistoch páchali obe strany konfliktu.“

Otvorený list vyzýva OSN k „okamžitému a nezávislému prešetreniu hrubých porušení mezinárodného práva a zostaveniu odporúčaní ako postihnúť tých, ktorí sú za ne zodpovední”. Výzvu, adresovanú generálnemu tajomníkovi OSN Pan Ki-munovi a Bezpečnostnej rade, podporila aj Amnesty International.

Signatári listu viedli vyšetrovanie zločinov spáchaných napríklad počas konfliktov v Juhoslávii, Kosove, Dárfúre, Rwande, Sierra Leone, Juhoafrickej republike, Východnom Timore, Libanone či Peru. Vo svojej výzve upozorňujú, že iba vyšetrenie zločinov môže “priniesť spravodlivosť obetiam a umožniť pokrok v budovaní mieru na Blízkom východe”.

Okrem nositeľa Nobelovy ceny mieru Desmonda Tutu či bývalej Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Mary Robinsonovej výzvu podpísali tiež Antonio Cassese, prvý predseda a sudca Mezinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu alebo Richard Goldsdtone, hlavný prokurátor Mezinárodných trestných tribunálov pre bývalú Juhosláviu a Rwandu.

Zoznam signatárov výzvy:

Prof. Dr. M. Cherif Bassiouni (USA), Prof. Dr. Alex Boraine (Juhoafrická republika), Prof. Dr. Antonio Cassese (Taliansko), Luc Côté (Kanada), Justice Richard J. Goldstone (Juhoafrická republika), Hina Jilani (Pakistan), Prof. Dr. Salomón Lerner Febres (Peru), Dumisa Ntsebeza (Juhoafrická republika), Prof. Dr. Stelios Perrakis (Grécko), Prof. Dr. Paulo Sergio Pinheiro (Brazília), Mary Robinson (Írsko), Prof. William A. Schabas (Kanada), Yasmin Sooka (Juhoafrická republika), Desmond Travers (Írsko), Arcibiskup Desmond Tutu (Juhoafrická republika), Ralph Zacklin (Veľká Británia).