Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách

Amnesty International si dnes pripomína Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách. Pri tejto príležitosti vydáva správu o sexuálnom a rodovo podmienenom násilí na ženách a dievčatách v Alžírsku.

Sexuálne násilie je čiernou škvrnou na nedávnej histórii krajiny. Stovky, možno až tisíce žien boli zneužité v konflikte v deväťdesiatych rokoch a počas útokov v meste Hassi Messaoud v rokoch 2001 a 2010. V oboch prípadoch sa cieľmi nočných útokov stali ženy, ktoré žili samy. Niektoré boli znásilnené, iné boli pobodané alebo okradnuté. Podľa informácií, ktorými disponuje Amnesty International, nebola väčšina páchateľov potrestaná.

Na začiatku tohto roka alžírske úrady prijali dekrét, ktorý priznáva peňažnú kompenzáciu pre obete sexuálneho a rodovo podmieneného násilia. Okrem toho úrady navyše podali ďalšie návrhy zákonov, ktoré sa týkajú sexuálneho a rodovo podmieneného násilia. Ak budú prijaté, partnerské násilie a sexuálne obťažovanie na verejnosti sa stanú trestnými činmi. Amnesty International sa však obáva, že nové opatrenia nepôjdu do hĺbky a  bude im chýbať komplexný prístup úradov k sexuálnemu a rodovo podmienenému násiliu.

Hassiba Hadj Sahraouiová, zástupkyňa riaditeľa pre Stredný Východ a Severnú Afriku Amnesty International uviedla: “Súčasné alžírske právo neposkytuje adekvátnu ochranu ženám a dievčatám, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia. Definícia znásilnenia nespĺňa medzinárodné štandardy a znásilnenie v manželstve nie je považované za trestný čin. Vďaka tejto právnej medzere sa môže páchateľ znásilnenia vyhnúť trestnému stíhaniu ak si vezme svoju obeť, ktorá je maloletá. Pre zlepšenie situácie je potrebná komplexná reforma.”

“Reakcia úradov na zvýšený výskyt sexuálneho a rodovo podmieneného násilia prišla tiež neskoro a nie je adekvátna. V krajine nie sú dostupné žiadne konkrétne opatrenia, ktoré by zaručili obetiam dosiahnutie spravodlivosti, nápravu a rehabilitáciu, a ktoré by zabránili ďalším prípadom sexuálneho násilia,” pokračuje  Sahraouiová.

Alžírske úrady musia prijať komplexné reformy a upraviť antidiskriminačné zákony tak, aby skutočne ochránili ženy a dievčatá pred sexuálnym a rodovo podmieneným  násilím. Len tieto opatrenia zaručia, že chyby sa už viac nebudú opakovať.

Vláda musí tiež prijať opatrenia, ktoré zaručia, že páchatelia budú postavení pred súd, a posilní sa prístup obetí k spravodlivosti, zdravotnej starostlivosti a podporným službám.