Medzinárodný deň žien: násilie páchané na základe pohlavia pretrváva

Násilie páchané na základe pohlavia je závažnou výzvou pre ochranu ľudských práv nielen v rámci Európy ale aj na celom svete, konštatovala AI pri príležitosti Medzinárodného dňa žien(8. marec).

Ešte pred zahájením írskeho predsedníctva v Európskej únii, Amnesty International žiadala, aby sa počas nadchádzajúceho obdobia stali ženské práva základnou prioritou pre EÚ. Predsedníctvo sa chýli k polčasu a preto je rozhodujúce, aby Írsko zatlačilo na EÚ, aby únia dodržala svoj sľub vytvoriť stratégiu o násilí na ženách. Írsko by malo vyslať jasný signál, tým, že podpíše a ratifikuje Dohovor Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domáceho násilia. Írsko by malo taktiež povzbudiť EÚ a jej členské štáty, aby konali rovnako.

Írske predsedníctvo by malo tiež podporiť záväzok Rady prioritne konať  v oblasti prevencie vykonávania ženskej obriezky. 6 marca, Rada Európy začala konzultácie na tému boja proti obriezke v EÚ a taktiež vyhlásila, že vyčlení zdroje,  ktoré pomôžu zvýšiť povedomie o násilí na ženách, vrátane obriezky. Výsledky európskej kampane Amnesty International zameranej na boj proti vykonávaniu ženskej obriezky boli zahrnuté do akčného plánu EÚ na boj proti obriezke.

Únia a jej členské štáty by taktiež mali využiť svoj vplyv v zahraničí a tak dosiadnúť spravodlivosť v prípadoch násilia spáchaného na základe rodu, ako tomu bolo v prípade Egypťanky Azza Hilal Ahmad Suleiman.

Spravodlivosť pre Azzu Hilal Ahmad Suleiman

Dňa 17. Decembra 2011, Azza Hilal Ahmad Suleiman bola spolu s jej kamarátom súčasťou obrovského protestu neďaleko námestia Tahrír Vojaci napadli protestujúcich, ktorí utiekli. Ako Azza odchádzala, zazrela skupinu vojakov, ktorí napádali a vyzliekali mladú ženu. Spolu s priateľom a ďalšími protestujúcimi sa snažila ženu z miesta odniesť, čo jej vojaci opätovali bitkou, následkom čoho  stratila vedomie.

Napriek oficiálnej sťažnosti, ktorú podala, egyptské autority nezadržali nikoho z páchateľov a ani jej neposkytli opravné prostriedky ako kompenzáciu či rehabilitáciu, ktoré by jej pomohli zotaviť sa.

V súlade so Smernicou EÚ proti násiliu na ženách, írske predsedníctvo by malo vyvinúť tlak na egyptské autority, aby bojovali proti beztrestnosti voči páchateľom násilia na ženách zabezpečením.  Malo by sa zabezpečiť nezávislé a nestranné vyšetrenie útoku egyptských vojakov na Azzu Hilal Ahmad aby sa útočníci zodpovední za skutok boli postavení pred súd.