Maratón písania listov: Mexičanka mučená a sexuálne zneužívaná vojakmi

Miriam Lopezová bola v roku 2011 týždeň držaná vo vojenských kasárňach, kde bola mučená a sexuálne zneužívaná vojakmi. Chceli tak dosiahnuť jej priznanie k trestnému činu. Za tento čin zatiaľ nebol nikto potrestaný. Amnesty International považuje mučenie a akýkoľvek iný spôsob zlého zaobchádzania za účelom vynútenia priznania k trestnej činnosti, za hrubé porušovanie ľudských práv.

Požadujte riadne a nestranné prešetrenie mučenia a sexuálneho násilia voči Miriam Lopézovej a otrestanie páchateľov týchto činov aj tých, ktorí za to nesú zodpovednosť. Podpíšte list, ktorý za Vás odošleme mexickému prokurátorovi:

Vážený pán prokurátor,

dovoľte mi obrátiť sa na Vás v mene Amnesty International Slovensko a vyjadriť moje hlboké znepokojenie nad prípadom Miriam Lópezovej, ktorá bola v roku 2011 týždeň držaná vo vojenských kasárňach, kde bola mučená a sexuálne zneužívaná vojakmi, ktorí tak chceli vynútiť jej priznanie k trestnému činu.

Amnesty International považuje mučenie a akýkoľvek iný spôsob zlého zaobchádzania, ako spôsob vynútenia priznania k trestnej činnosti, za hrubé porušenie ľudských práv.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vás, pán prokurátor, s úctou žiadam o zabezpečenie nasledovného:

  • riadne a nestranné prešetrenie mučenia a sexuálneho násilia voči Miriam Lopézovej
  • potrestanie páchateľov týchto činov aj tých, ktorí za ne nesú zodpovednosť.

Ďakujem za venovanie Vašej pozornosti tejto dôležitej téme.

S úctivým pozdravom,
[[petition-18]]