Milióny žien a dievčat čelia v dôsledku pandémie COVID-19 zvyšujúcej sa neistote, násiliu a riziku ďalšej diskriminácie

Organizácie Amnesty International, International Planned Parenthood Federation a Women’s Link Worldwide
dnes vydali spoločnú tlačovú správu, v ktorej upozorňujú,
že milióny žien a dievčat v Európe čelia počas krízy COVID-19
zvýšenému riziku násilia, diskriminácie a ďalšiemu prehlbovaniu
rodovej nerovnosti. 

Dokument s názvom Sprievodca pre Európu: Ochrana práv žien a dievčat v čase
pandémie COVID-19 a jej následkov
 prináša zoznam opatrení, ktoré by mali jednotlivé vlády zaviesť v záujme ochrany práv žien a dievčat neúmerne
zasiahnutých pandémiou, najmä tých, ktoré zažívajú pretrvávajúcu diskrimináciu.

 
Domáce a sexuálne násilie 
 
Pred krízou COVID-19 bola každá piata žena v Európe vystavená domácemu násiliu
zo strany svojho partnera. Opatrenia sociálnej izolácie vystavili ženy a dievčatá
zvýšenému riziku domáceho násilia a sexuálneho násilia a odrezali ich od veľmi
potrebnej pomoci. Aj napriek tomu, že niektoré európske krajiny prijali opatrenia
na podporu žien a dievčat ohrozených domácim násilím, pandémia odhalila veľké
nedostatky v tomto systéme.
 
Miera domáceho násilia počas krízy alarmujúco vzrástla. Podľa posledných údajov
Svetovej zdravotníckej organizácie sa tiesňové volania v mnohých európskych
krajinách v porovnaní s minulým rokom zvýšili až o 60 %. V krajinách, kde došlo
k zníženiu počtu hlásení, sú pravdepodobným dôvodom takéhoto vývoja obmedzené
možnosti žien žijúcich pod jednou strechou s násilníkom.
 
Sexuálne a reprodukčné práva 
 
Mnohé krajiny v Európe zneužili zdravotné opatrenia na obmedzenie prístupu
k základnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Nemocnice
a kliniky túto starostlivosť obmedzili na minimum alebo úplne pozastavili z dôvodu
nedostatku personálu.
 
„Európske vlády nesmú zhoršovať ujmu spôsobenú ženám krízou COVID-19 tým,
že im skomplikujú prístup k základnej zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho
a reprodukčného zdravia. Obmedzenie prístupu k tejto starostlivosti ohrozuje životy,
zdravie a kvalitu života státisícov žien,“ varuje Caroline Hickson, regionálna riaditeľka
Európskej siete IPPF.
 
Po pandémii COVID-19 
 
Očakáva sa, že následky zdravotnej krízy budú mať vážny vplyv na živobytie žien,
najmä tých, ktoré pracujú v sektore starostlivosti alebo v neformálnej oblasti,
a tých, ktoré už dnes zažívajú diskrimináciu. Potreby a práva žien a dievčat musia
byť stredobodom opatrení pri riešení krízy COVID-19 aj všetkých ďalších.
 
Ženy, ktoré čelia viacnásobnej diskriminácii, vrátane Rómok, migrantiek, žiadateliek
o azyl, sexuálnych pracovníčok, žien so zdravotným znevýhodnením, transrodových
žien a ďalších, čelia zvýšenému riziku šikany zo strany štátu. Preto je nevyhnutné
zabezpečiť, aby zvýšené policajné právomoci nezasiahli v neprimeranej miere práve
tieto ženy.
 
„Európa po pandémii COVID-19 nebude rovnaká ako predtým. Pandémia je
bezprecedentnou krízou so závažnými následkami na ľudské práva žien a dievčat.
Tieto temné časy nám však paradoxne poskytujú príležitosť urobiť viac pre odstránenie
diskriminácie a nerovnosti. Preto vyzývame európske štáty, aby si vypočuli hlasy žien
a z Európy po pandémii urobili lepšie miesto pre všetky ženy a dievčatá,“ uviedla
Marie Struthers, riaditeľka regionálnej kancelárie Amnesty International pre Európu.
 
Kompletné odporúčania si môžete prečítať na https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0123602020ENGLISH.PDF.