Report Americas - Women Sexual Reproductive rights Mural alluding to the fight against gender violence in the context of the International Day for the Elimination of Violence against Women, Veracruz, Mexico, 2015 "Mural alusivo al combate a la violencia de género en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Veracruz, Mexico. 2015. ©Departamento de Comunicación Social del Municipio de Veracruz, Mexico." EL ESTADO COMO “APARATO REPRODUCTOR” DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Milióny žien a dievčat čelia v dôsledku pandémie COVID-19 zvyšujúcej sa neistote, násiliu a riziku ďalšej diskriminácie

Organizácie Amnesty International, International Planned Parenthood Federation a Women’s Link Worldwide
dnes vydali spoločnú tlačovú správu, v ktorej upozorňujú,
že milióny žien a dievčat v Európe čelia počas krízy COVID-19
zvýšenému riziku násilia, diskriminácie a ďalšiemu prehlbovaniu
rodovej nerovnosti. 

Dokument s názvom Sprievodca pre Európu: Ochrana práv žien a dievčat v čase
pandémie COVID-19 a jej následkov
 prináša zoznam opatrení, ktoré by mali jednotlivé vlády zaviesť v záujme ochrany práv žien a dievčat neúmerne
zasiahnutých pandémiou, najmä tých, ktoré zažívajú pretrvávajúcu diskrimináciu.

 
Domáce a sexuálne násilie 
 
Pred krízou COVID-19 bola každá piata žena v Európe vystavená domácemu násiliu
zo strany svojho partnera. Opatrenia sociálnej izolácie vystavili ženy a dievčatá
zvýšenému riziku domáceho násilia a sexuálneho násilia a odrezali ich od veľmi
potrebnej pomoci. Aj napriek tomu, že niektoré európske krajiny prijali opatrenia
na podporu žien a dievčat ohrozených domácim násilím, pandémia odhalila veľké
nedostatky v tomto systéme.
 
Miera domáceho násilia počas krízy alarmujúco vzrástla. Podľa posledných údajov
Svetovej zdravotníckej organizácie sa tiesňové volania v mnohých európskych
krajinách v porovnaní s minulým rokom zvýšili až o 60 %. V krajinách, kde došlo
k zníženiu počtu hlásení, sú pravdepodobným dôvodom takéhoto vývoja obmedzené
možnosti žien žijúcich pod jednou strechou s násilníkom.
 
Sexuálne a reprodukčné práva 
 
Mnohé krajiny v Európe zneužili zdravotné opatrenia na obmedzenie prístupu
k základnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Nemocnice
a kliniky túto starostlivosť obmedzili na minimum alebo úplne pozastavili z dôvodu
nedostatku personálu.
 
„Európske vlády nesmú zhoršovať ujmu spôsobenú ženám krízou COVID-19 tým,
že im skomplikujú prístup k základnej zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho
a reprodukčného zdravia. Obmedzenie prístupu k tejto starostlivosti ohrozuje životy,
zdravie a kvalitu života státisícov žien,“ varuje Caroline Hickson, regionálna riaditeľka
Európskej siete IPPF.
 
Po pandémii COVID-19 
 
Očakáva sa, že následky zdravotnej krízy budú mať vážny vplyv na živobytie žien,
najmä tých, ktoré pracujú v sektore starostlivosti alebo v neformálnej oblasti,
a tých, ktoré už dnes zažívajú diskrimináciu. Potreby a práva žien a dievčat musia
byť stredobodom opatrení pri riešení krízy COVID-19 aj všetkých ďalších.
 
Ženy, ktoré čelia viacnásobnej diskriminácii, vrátane Rómok, migrantiek, žiadateliek
o azyl, sexuálnych pracovníčok, žien so zdravotným znevýhodnením, transrodových
žien a ďalších, čelia zvýšenému riziku šikany zo strany štátu. Preto je nevyhnutné
zabezpečiť, aby zvýšené policajné právomoci nezasiahli v neprimeranej miere práve
tieto ženy.
 
„Európa po pandémii COVID-19 nebude rovnaká ako predtým. Pandémia je
bezprecedentnou krízou so závažnými následkami na ľudské práva žien a dievčat.
Tieto temné časy nám však paradoxne poskytujú príležitosť urobiť viac pre odstránenie
diskriminácie a nerovnosti. Preto vyzývame európske štáty, aby si vypočuli hlasy žien
a z Európy po pandémii urobili lepšie miesto pre všetky ženy a dievčatá,“ uviedla
Marie Struthers, riaditeľka regionálnej kancelárie Amnesty International pre Európu.
 
Kompletné odporúčania si môžete prečítať na https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0123602020ENGLISH.PDF.