Misia OSN iba zakrýva porušovanie ľudských práv

Správa misie OSN z návštevy Alžírska, ktorú pripravil generálny tajomník Kofi Annan a viedol bývalý portugalský prezident Mario Soares, vyvolala vlnu kritiky. Misia, ktorej hlavnou úlohou bolo “zbieranie informácií”, nemala mandát vyjadrovať sa k problematike ľudských práv, ani viesť nezávislé vyšetrovanie. „Do krajiny obklopenej násilím, kde desaťtisíce ľudí bolo zavraždených a vraždy pokračujú každý deň, je iniciatíva takejto misie bez mandátu zaoberajúceho sa ľudskými právami bezvýznamná,“ vyhlasuje AI.

Absencia mandátu zaoberajúceho sa ľudskými právami je obzvlášť poľutovania hodná v kontexte vyhlásenia generálneho tajomníka OSN, že OSN zahrnie problematiku ľudských práv do všetkých svojich aktivít.

Misia navštívila aj známu väznicu Serkadji, kde bolo v roku 1995 zmasakrovaných najmenej 96 väzňov. Aj tu sa ukázala neschopnosť misie vo svojej správe postihnúť závažnosť porušovania ľudských práv. V krajine, kde je okolo 20 000 ľudí zadržiavaných pre obvinenie z „terorizmu“ sa komisia stretla len s jedným takýmto väzňom. Misia sa skôr zameriavala na stretnutia s väzňami odsúdenými pre hospodárske delikty. Takýto prístup je udivujúci aj z toho dôvodu, že Alžírsko ešte nepovolilo vstup a vyšetrovanie žiadnej medzinárodnej ľudskoprávnej organizácii, ktorá by mohla prešetriť podozrenia zo závažných zločinov zo strany vládnych síl, vrátane mučenia, „zmiznutí“, mimosúdnych popráv a nedostatočného vyšetrovania takýchto zločinov.

Z týchto dôvodov Amnesty International pokladá prístup misie OSN za nedostatočný a v konečnom dôsledku prispievajúci k zakrývaniu porušovania ľudských práv. Podobne ako pri ostatných politických iniciatívach podobného typu, aj táto misia OSN nemala vôbec žiaden vplyv na porušovanie ľudských práv v Alžírsku. Masakrovanie civilistov, celoplošné zabíjanie a bombové útoky pokračujú. Len v posledných dňoch bolo zabitých viac ako 50 civilistov.

Medzi doporučenia Amnesty International pre alžírsku vládu patrí zavedenie prísnych štandardov pre správanie ozbrojených síl; zmeny v systéme súdnictva; a prešetrenie sťažností, týkajúcich sa svojvoľného zatýkania, mimosúdnych popráv a “zmiznutí”.