Môj rozvojový deň

Autorka blogu Lucia Bernátová, kampaňová koordinátorka Amnesty International Slovensko 

V Amnesty International Slovensko pracujem len niečo vyše mesiaca, no netrúfam si odhadnúť koľko by mi trvalo získať podobné skúsenosti a zážitky, ako tie, ktoré získavam tu. Od mojej prvej Živej knižnice som už stihla absolvovať aj druhú. Knižnicu sme organizovali na Sviečkovom tábore v Banskej Štiavnici, kde som už bola v roli knihovníčky. Moju ďalšiu skúsenosť som získala na desiatom ročníku Rozvojového dňa v Starej Tržnici v Bratislave. Myslela som si, že viem, do čoho idem. Vedela som, že tam bude pár škôl, ľudia, ktorí sa tejto téme venujú či verejnosť, ktorá sa o rozvojovú pomoc zaujíma. Nič ma však nepripravilo na príchod dvadsiatich 6-7 ročných detí, ktorým som lepila tetovačky na ruku a počas toho sa snažila vysvetliť, o čo nám v kampani S.O.S Európa ide.

Našťastie ma zachránili papierové lodičky, ktoré si deti mohli poskladať alebo vyfarbiť za tých, ktorí zomierajú v Stredozemnom mori. Tiež máloktorý dospelý nám odmietol lodičku vyfarbiť. Bolo super vidieť, že nápad, ktorého som bola súčasťou mal väčší rozsah, než sme očakávali. Samozrejme, celý deň sme len nevyfarbovali lodičky. Bol to skvelý nástroj, akým oboznámiť návštevníkov a návštevníčky s tým, čomu sa v tejto oblasti venujeme. Niektorí z nich vedeli, v akom ohrození sú ľudia, ktorí kvôli prísnym hraničným kontrolám a migračnej politike krajín EÚ sa vydávajú na nebezpečnú cestu po Stredozemnom mori. Iní nám zas ďakovali, že sme ich na tieto udalosti upozornili, pretože o osudoch ľudí smerujúcich do Európy kvôli osobným dôvodom či vojnám v ich krajinách nič nevedeli.

Rozvojový deň bol aj pre mňa rozvojovým. Opäť som mala možnosť inšpirovať sa – či už počas prípravy v kancelárii, rozhovormi s ľuďmi priamo na mieste alebo informáciami o tom, čo robia ostatné organizácie. A samozrejme, opäť som si posunula hranice svojej komfortnej zóny, čo už pomaly beriem za každodennú súčasť mojej práce a jednu zo svojich zamestnaneckých výhod.

Viac o kampani zameranej na prijatie vyššieho počtu utečencov a utečenkýň do EÚ sa dozviete tu: https://www.amnesty.sk/pocet-mrtvych-v-stredozemnom-mori-rastie-europa-odvracia-zrak/