Návšteva vyslancov Európskej únie v Alžírsku

Traja vyslanci Európskej únie (z Veľkej Británie, Luxemburgska a Rakúska) a vicekomisár EÚ pán Marin, boli 20. januára na jednodňovej návšteve Alžírska. Stretli sa tu s oficiálnymi predstaviteľmi Alžírska a krátko aj so zástupcami opozície a médií. Po návšteve viacerí členovia delegácie vydali vyhlásenia.

Požadovanie návštevy zvláštnych spravodajcov OSN

Alžírska vláda už v minulosti súhlasila so žiadosťou zvláštnych spravodajcov OSN, ktorí mali záujem navštíviť krajinu kvôli mimosúdnym popravám a mučeniu. Žiadna návšteva sa však nikdy neuskutočnila, pretože alžírskej vláde doposiaľ „nevyhovovali“ navrhované termíny.

Preto vyslanci EÚ na stretnutí s oficiálnymi predstaviteľmi požadovali, aby dvom zvláštnym spravodajcom OSN bola urýchlene povolená návšteva. Táto žiadosť bola zamietnutá. Niektoré alžírske média informovali, že žiadosť bola podaná nesprávne. (Rovnako ako návrh na medzinárodnú vyšetrovaciu komisiu.) AI podporuje návštevu zvláštnych spravodajcov, ale zdôrazňuje, že tým nemožno nahradiť potrebné medzinárodné vyšetrovanie, ktoré má mať širší mandát a adekvátne zdroje pre hĺbkové skúmanie.

Zodpovednosť vlády za porušovanie ľudských práv

Po návšteve vyslancov EÚ sa zvýšil počet vyhlásení politických vodcov, najmä európskych, že neexistujú dôkazy o účasti alžírskej vlády na porušovaní ľudských práv.

V tejto súvislosti AI zdôrazňuje, že problémom nie je len vina za nedávne obrovské masakre, ale tiež dlhodobá zodpovednosť za porušovanie ľudských práv. Taktiež je dôležité, aby vláda neignorovala zabíjanie a iné zločiny páchané ozbrojenými skupinami (ktoré sa samé označujú ako „islamské skupiny“).

AI za posledných šesť rokov získala dôkazy o tom, že alžírske bezpečnostné sily tajne zadržiavali mnohých ľudí. Väzni boli vystavovaní zlému zaobchádzaniu a mučeniu. AI má jasné dôkazy o zodpovednosti úradov za „zmiznutia“ a zabíjanie (mimosúdne popravy) jednotlivcov ako i celých skupín. Správy AI obsahujú ďalšie podrobnejšie detaily (viaceré dokumenty sú k dispozícii v anglickom jazyku v bratislavskej kancelárii AI, pozn. kancelárie). AI má dôkazy, že bezpečnostné sily zabíjali civilistov a potom z týchto činov obvinili ozbrojené „teroristické“ skupiny. Aj v tomto prípade sú detaily zachytené v správach AI.

V súvislosti s masakrami, správa AI z novembra 97 nastoluje vážne otázky, či bezpečnostné sily alebo armáda nedali súhlas k niektorým masakrom. Je pravdepodobné, že masakrov sa zúčastnilo viacero skupín, ktoré mali prepojenie s určitými jednotkami v armáde a v bezpečnostných silách. Práve pre tento fakt zostali mnohé otázky nezodpovedané a zodpovednosť za masakre sa dá ťažko určiť. Požiadavka dôkladného nezávislého vyšetrovania je preto nanajvýš opodstatnená.

Počet zabitých ľudí

Alžírsky ministerský predseda Ahmed Ouyahia podal v januári 1999 obšírne vyhlásenie, v ktorom po prvýkrát uviedol čísla, týkajúce sa počtov zabitých a zranených ľudí od začiatku konfliktu. Od začiatku roku 1992 je evidovaný nasledovný počet obetí:

* podľa alžírskych úradov 26 536
* podľa AI 80 000
* podľa médií 60 000 – 70000
* podľa opozičných strán a iných zdrojov 100 000-120 000

Čísla ktoré uviedla AI sú založené na odhadoch počtu zabitých jednotlivcov alebo ľudí v malých skupinách, ako aj na počte obetí masakrov, ktoré boli uvedené v médiách.

Čísla sú získané z rôznych zdrojov. Medzi ne patria svedkovia, právnici, obete, ich rodiny, zdravotnícky personál, miestne združenia a miestni novinári. AI považujeme svoje odhady za zdržanlivé.

Úrady sa zriedka vyjadrujú k počtu ľudí zabitých pri zrážkach, a to aj keď zabíjanie bolo vysielané v televízii. Ak však úrady uvedú počet zabitých, ich údaje sú spravidla oveľa nižšie ako čísla udávané miestnymi médiami alebo inými pozorovateľmi.