Nazarbajevov režim porušuje ľudské práva

Slovenskú republiku v posledných dňoch navštívil prezident Kazašskej republiky Nursultan Nazarbajev. Hospodársky klub mu dokonca udelil prestížne ocenenie a prisľúbená mu bola i podpora Slovenska pri kandidovaní na predsednícke kreslo OBSE. Pre organizáciu Amnesty International stojí však na vrchole hodnotového rebríčka ochrana ľudských práv a dôstojnosti, a preto by sme pri tejto príležitosti chceli pripomenúť, že situácia v Kazachstane je v tomto smere naďalej znepokojivá. 

Napriek deklarovaným snahám vláda krajiny dodnes nesplnila svoje povinnosti čo sa týka ochrany ľudských práv. Vážne prípady ich porušovania sú naďalej na dennom poriadku a ostávajú nepotrestané.

AI je okrem iného znepokojená faktom, že kazašské autority sa dostávajú do čoraz ostrejšieho konfliktu so slobodnou tlačou, predstaviteľmi opozície a mimovládnych organizácií. Internetové stránky opozičných médií Inkar.info a Kub.info sú cenzúrované. Televízne a rozhlasové stanice, ako aj väčšina tlače, sú pod kontrolou vlády.

Nezávislí novinári sú na základe obvinení z „ohovárania“ či „urážky na cti“ vo vzťahu k verejným činiteľom podrobovaní súdnym procesom, čo je ďalším zásadným obmedzením demokratických hodnôt, akými sú sloboda prejavu, tlače a myslenia. AI eviduje mnoho prípadov novinárov a ľudskoprávnych aktivistov, ktorí boli obvinení z „ohovárania“, keď chceli informovať o korupčných škandáloch vládnych predstaviteľov či zneužívaní právomocí verejného činiteľa policajnými orgánmi. AI považuje všetky osoby, ktoré boli odsúdené pre svoj odlišný názor, za väzňov svedomia.

Korupcia pri vymáhaní zákona a v súdnictve prispieva k celkovej atmosfére bezprávia, čo vedie k nedôvere verejnosti v justičný systém krajiny. Občania sa nesťažujú, pretože majú pocit, že sa nedokážu domôcť spravodlivosti či kompenzácie. Mnohí z nich obávajú, že keby svedčili proti členom polície, museli by neskôr znášať negatívne dôsledky svojho konania.

Predstavitelia štátnych orgánov sú len zriedkakedy súdení pre porušovanie ľudských práv, a to aj napriek tomu, že existujú stovky prípadov ľudí, ktorí tvrdia, že boli zadržaní políciou nezákonne a vo väzbe boli podrobovaní mučeniu a inému krutému zaobchádzaniu. Priznania získané mučením či iným krutým zaobchádzaním sú na kazašských súdoch dodnes prípustným dôkazovým materiálom.

V „boji proti terorizmu“ sú žiadatelia o azyl a utečenci často vydávaní do Číny alebo Uzbekistanu, kde im hrozí mučenie a iné formy vážneho porušenia ich ľudských práv. Zároveň je to v zásadnom rozpore so záväzkami krajiny vyplývajúcimi z medzinárodného práva týkajúceho sa utečencov a ľudských práv vo všeobecnosti.

Posledné parlamentné voľby sa v Kazachstane konali 18. augusta 2007. Jediná strana, ktorej sa podarilo získať kreslá v parlamente bola strana Nur Otan, na čele ktorej stojí súčasný prezident Nazarbajev. Sám Nazarbajev stojí na čele štátu už od roku 1990, teda posledných 18 rokov a v posledných prezidentských voľbách získal až 91% všetkých voličov hlasov.

Amnesty International vyzýva zodpovedné orgány Kazachstanu, aby podnikla konkrétne kroky na implementáciu legislatívnych opatrení, ktoré zaručia efektívne a dlhodobé garancie ochrany ľudských práv a dôstojnosti všetkých ľudí v krajine.