Nigérijská vláda dostala varovanie o útokoch Boko Haram na mestá Baga a Monguno

© PIUS UTOMI EKPEI/AFP/GettyImages

Podľa nových dôkazov nigérijské úrady dostali opakované varovania, že Boko Haram zaútočí na mestá Baga a Monguno. V útokoch zomreli stovky ľudí.  Podľa Amnesty International vláda zlyhala v poskytnutí ochrany civilnému obyvateľstvu.

Podľa vysokopostavených vojenských zdrojov a iných dôkazov zozbieraných Amnesty International, velitelia na vojenskej základni v Baga v novembri a v decembri 2014 pravidelne informovali vojenské základne o možnom útoku Boko Haram. Opakovane tiež žiadali o posily. Podľa ďalších zdrojov a svedkov armáda v Mongune 25.januára dostala varovanie pred útokom Boko Haram.

“Z týchto dôkazov je evidentné, že najvyšší vojenskí predstavitelia v Nigérii opakovane zlyhali v povinnosti chrániť civilné obyvateľstvo v mestách Baga a Monguna,” povedal Netsanet Belay, riaditeľ Amnesty International pre Afriku.

“Tieto útoky sú budíkom pre predstaviteľov Nigérie, Africkú úniu a medzinárodné spoločenstvo. Civilné obyvateľstvo na severovýchode Nigérie nevyhnutne potrebuje ochranu pred vyčíňaním Boko Haram.”

Podľa vysokopostaveného vojenského zdroja, zvláštna jednotka informovala vojenskú základňu v Abuji o hliadkach Boko Haram a o nábore bojovníkov ešte dlho pred plánovaným útokom na mesto Baga. Základni tiež pred útokmi oznámili, že veľa civilistov z okolitých dedín utieklo z oblasti.

Jeden vojenský zdroj povedal pre Amnesty International o útokoch na Baga, Dogon Baga a susedné mestá a dediny: “Tento útok sa očakával. Skupina Boko Haram takmer 2 mesiace pred útokom varovala obyvateľstvo mesta Baga a susedné dediny, že budú útočiť na vojská a civilnú zvláštnu jednotku.“ Zdroje potvrdili Amnesty International, že po útoku na mesto Baga 3. januára, členovia Boko Haram povedali miestnym obyvateľov, že “ich ďalším cieľom bude Monguno”. Obyvatelia mesta následne informovali miestnu armádu.

Jeden obyvateľ mesta Monguno povedal Amnesty International: “Boli sme varovaní. Každý o tom vedel. Boko Haram prišli 21. januára a požiadali ľudí v susednom Ngurne, aby odišli, pretože zaútočia na vojenské baráky. Miestni obyvatelia to povedali vojakom.”

Nigérijské  úrady sú zodpovedné za prijatie opatrení na ochranu civilného obyvateľstva. Ich povinnosťou je poskytnúť pomoc s evakuáciou tých, ktorí chcú utiecť a pomoc s presunom do bezpečných oblastí. Ich zodpovednosťou je tiež informovať obyvateľov o možných hrozbách a nebezpečenstve. Podľa svedkov miestna armáda nespravila nič z toho.

29. januára Rada pre mier a bezpečnosť Africkej únie mala rokovať o možnom rozmiestnení regionálnych zložiek proti Boko Haram. “Je dôležité, aby mali vojenské zložky jasný mandát zahrňujúci aj ochranu civilného obyvateľstva. Všetky strany zapojené do vojenských operácií sa musia riadiť medzinárodným humanitárnym právom a medzinárodným ľudským právom”, dodal Netsanet Belay.

Pozadie

25. januára obsadila Boko Haram mesto Monguno a tiež zaútočila na mestá Maiduguri a Konduga. Počas toho ako útok na Maiduguri stihla skupina Boko Haram uzavrieť všetky cesty, ktoré mohli civilisti použiť na únik z oblasti kontrolovanej Boko Haram.

15. januára zverejnila Amnesty International satelitné snímky, ktoré poskytujú nevyvrátiteľné a šokujúce dôkazy o rozsahu útokov skupiny Boko Haram na mestá Baga a Doron Baga. Obrázky dvoch susediacich miest Baga (160km od Maiduguri) a Doron Baga (tiež známeho ako Doro Gowon, 2.5 km od Baga) pred a po útoku ukázali ich devastujúci účinok. Útok úplne alebo čiastočne zničil 3700 budov. V rovnakom čase prebehli aj útoky na susedné dediny a mestá.

Od roku 2009 Boko Haram úmyselne útočí na civilné obyvateľstvo. Využívajú nájazdy, únosy a bombové útoky, pričom tieto útoky sú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Dopad útokov na civilné obyvateľstvo je devastujúci, viac než tisíc ľudí bolo zabitých, stovky unesených a stovky tisíc ďalších museli utiecť zo svojich domovov.

Amnesty International vyjadrila vo viacerých prípadoch znepokojenie, že bezpečnostné zložky neposkytujú dostatočnú ochranu civilnému obyvateľstvu pred porušovaním ľudských práv skupinou Boko Haram. Vyšetrovanie a trestné stíhanie členov Boko Haram za zločiny podľa medzinárodného práva sa udiali len v málo prípadoch.

Útoky na mestá Baga a Maiduguri ilustrujú dramatickú eskaláciu konfliktu za posledných 12 mesiacov. Výskum Amnesty International uvádza, že najmenej 4000 civilistov bolo zabitých Boko Haram, no skutočné číslo je pravdepodobne vyššie.