Nikaragua: kriminalizácia potratov vystavuje ženy obrovským zdravotným rizikám

Amnesty International varuje pred dôsledkami nikaragujského zákona, ktorý kriminalizuje všetky formy umelého prerušenia tehotenstva, vrátane prípadov ohrozenia života a zdravia ženy alebo po znásilnení ženy. AI apeluje na miestnu vládu a žiada, aby umožnila legálny prístup k umelému prerušeniu tehotenstva tým ženám, ktorých zdravie alebo život sú tehotenstvom vážne ohrozené ako aj obetiam incestu alebo znásilnenia.

Viac ako 100 rokov bolo možné v Nikaragui podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, tzv. terapeutický potrat zo zdravotných dôvodov, ak vážne ohrozoval život alebo zdravie matky a v ojedinelých prípadoch, ak tehotenstvo bolo dôsledkom znásilnenia.

Podmienkou vykonania zákroku bol súhlas troch lekárov a ďalej súhlas buď manžela, alebo blízkeho člena rodiny. V júli 2008 došlo k zmene a umelé prerušenie tehotenstva vrátane terapeutického potratu je teraz v Nikaragui nemožné a klasifikované ako trestný čin.

Táto zmena zákona vystavuje lekára, sestry i ženy riziku trestného stíhania v prípade podozrenia, že akýmkoľvek spôsobom prispeli k prerušeniu resp. umelému ukončeniu tehotenstva a má za následok odďaľovanie a odopieranie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti ohrozeným ženám.

Lekári, ktorí sa v záujme záchrany života matky rozhodnú pre vykonanie terapeutického potratu, riskujú svoju profesionálnu kariéru a tiež osobnú slobodu. Daná situácia vedie okrem nárastu nelegálnych a nebezpečných zákrokov aj k nárastu úmrtnosti matiek.

Ďalej má tiež vplyv na dostupnosť a výkon zdravotnej starostlivosti pre ženy vo všeobecnosti. I v prípadoch neúmyselného a nepredvídateľného poškodenia alebo usmrtenia plodu akýmkoľvek lekárskym zásahom (vyšetrením, predpísanými liekmi apod.) bez ohľadu na úmysel a okolnosti, sú lekári, ďalší zdravotní pracovníci a samotné ženy vystavení podozreniu zo spáchania trestného činu.

Medzi príklady lekárskych zákrokov vedúcich potencionálne k neplánovanému úmrtiu plodu patrí liečba malárie, srdcové operácie alebo komplikovaný pôrod. Táto situácia vedie ženy k mlčaniu o zdravotných ťažkostiach, ktoré majú napríklad v súvislosti so samovoľným potratom alebo počas mimomaternicového tehotenstva, ktoré môžu viesť k závažným zdravotným komplikáciám až úmrtiu.

Fakty a čísla: V rámci Miléniových rozvojových cieľov (MDGs) sa Nikaragua zaviazala zredukovať výskyt materskej úmrtnosti o 75% do roku 2015. Ministerstvo zdravotníctva v Nikarague v roku 2007 nechalo analyzovať 115 prípadov materskej úmrtnosti a zistilo, že 12 prípadom úmrtia sa mohlo zabrániť, ak by bol poskytnutý terapeutický potrat a k 90% nemuselo vôbec dôjsť, ak by bola poskytnutá rýchla a vhodná lekárska starostlivosť.Medzi rokmi 1999 a 2005 bolo vykonaných 347 terapeutických potratov z dôvodu mimomaternicového tehotenstva a 191 z dôvodu molárneho tehotenstva, pričom obidva typy tehotenstva sa nezlučujú so životom.