Nová britská legislatíva predznamenáva temnú éru

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
14. JÚNA 2023

V britskej Snemovni lordov 14. júna 2023 prijali dodatkové právne úpravy týkajúce sa práva na protest vo Veľkej Británii. Na správu reagoval Sacha Deshmukh, výkonný riaditeľ Amnesty International UK:

„Pochybné ukotvenie týchto pravidiel v zákone predznamenáva novú temnú éru pre právo na protest v Spojenom kráľovstve. Polícia de facto dostala právomoc ukončiť takmer každý protest, ktorý si zmyslí.

Polícia je známa problémami s inštitucionálnym rasizmom, sexizmom, homonegativitou a politickou zaujatosťou. Dnes rozhodne nie je vhodný čas na rozširovanie jej právomocí o samostatné rozhodovanie, ktorý protest povolí a ktorý zakáže.

Na druhej strane sa nemá zmysel tváriť, že ide o prekvapujúci krok. Britská vláda v posledných rokoch vynakladá úpornú snahu na prijatie právnych predpisov zameraných proti protestom. Toto je len najnovší prírastok na absurdne dlhom zozname spôsobov, ktorými sa v Spojenom kráľovstve potláča základné ľudské právo na pokojný protest.

Môžeme len dúfať, že budúce vlády pochopia, čo sa deje, a zrušia tento zákerný balík zákonov.“

Pokojný protest v ohrození

V apríli tohto roka bol v Snemovni lordov schválený problematický návrh zákona o verejnom poriadku. Ten obsahoval nové právomoci na obmedzenie základného ľudského práva na pokojný protest, a to len niekoľko mesiacov po prijatí drakonických opatrení proti protestom v rámci zákona o policajnej činnosti, kriminalite, trestoch a súdoch.

Snemovňa lordov však v tom čase niektoré prvky návrhu zákona o verejnom poriadku (dnes už zákon) zamietla, pretože ich považovala za príliš reštriktívne a nestihli prejsť dostatočným zvažovaním.

Britská vláda sa však nenechala odradiť a pokúsila sa tieto dodatočné legislatívne predpisy zaviesť prostredníctvom iného procesu – v ktorom je ešte menej priestoru na zvažovanie a v ktorom je pre Snemovňu lordov ťažšie zaujať odmietavé stanovisko. Takéto zásahy znamenajú vážne ohrozenie práva na protest vo Veľkej Británii.

Vláda Spojeného kráľovstva po prvý raz použila túto taktiku na pretlačenie legislatívy, ktorú už raz zamietla.

Pred rozpravou boli predložené dva návrhy uznesenia: návrh Labouristickej strany obsahoval kritiku navrhovaných právnych predpisov, návrh Strany zelených volal po ich úplnom odmietnutí. Amnesty International vyzvala členov a členky Snemovne lordov, aby hlasovali za radikálnejší návrh, čím by zabránili nadobudnutiu účinnosti nových nariadení a ďalšiemu poškodzovaniu práva na slobodu prejavu a zhromažďovania v krajine. Avšak tento návrh získal len 68 hlasov, snemovňa ho odmietla 154 hlasmi.

Zistite viac o našej práci