Nová kampaň: Moje telo, moje práva

Byť schopný urobiť vlastné rozhodnutia o svojom tele a živote je základným ľudským právom, keďže každý z nás má sexuálne a reprodukčné práva.  Vlády všetkých štátov majú povinnosť zabezpečiť , aby boli tieto práva uplatňované slobodne, bez strachu, nátlaku či diskriminácie.  Miliónom ľudí po celom svete je však toto právo denne odnímané. To je jeden z hlavných dôvodov prečo Amnesty International uvádza kampaň ‘Moje telo, moje práva’ zameranú na práva v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.

 

Máte právo:
• Rozhodovať o  svojom vlastnom zdraví
• Byť informovaný a mať prístup k zdravotnej starostlivosti
• Rozhodovať, či a kedy mať deti
• Rozhodovať, či a kedy sa zosobášiť
• Plánovať rodinu, antikoncepciu, potrat v prípade znásilnenia, incestu alebo ohrozenia zdravia a života, materskú zdravotnú starostlivosť,  spomedzi rady ďalších služieb zdravotnej starostlivosti
• Život bez násilia

Dnes, viac ako 1,8 miliardy mladých ľudí na celom svete stále bojuje o prístup k informáciám, sexuálnej výchove, zdravotným službám, ktoré potrebujú pre bezpečný a zdravý sexuálny a reprodukčný život. Dôsledky sú šokujúce – takmer 3000 mladých ľudí je každý deň nakazených vírusom HIV, ale len 34% mladých ľudí v rozvojových krajinách pozná odpoveď na päť základných otázok o tomto víruse a ako predísť jeho nakazeniu.

Ženy a dievčatá sú neprimerane ovplyvnené obmedzeniami ich sexuálnych a reprodukčných práv. Mladé ženy a dospievajúce dievčatá zo znevýhodnených skupín sú najviac postihnuté v dôsledku nerovnosti a diskriminácie, ktorým čelia, a ktoré im bránia v prístupe k potrebným informáciám a zdravotným službám, ktoré potrebujú. Komplikácie počas tehotenstva sú v rozvojových krajinách najčastejšou príčinou úmrtia u dospievajúcich dievčat vo veku 15 až 19 rokov.

Každý má právo na prístup ku kvalitným, komplexným, integrovaným sexuálnym a reprodukčným zdravotným službám, poradenstvu, komplexným informáciám a sexuálnej výchove. Zákony, pravidlá a iné prekážky v poskytovaní služieb a informácií, ktoré ženy a dievčatá potrebujú pre zdravý život, musia byť odstránené.

Môžete urobiť zmenu! V nasledujúcich mesiacoch sa budete môcť zapojiť do akcií na ukončenie diskriminácie žien a zabezpečenie sexuálnych a reprodukčných práv v Nepáli, Burkina Faso a krajinách Magrebu.