Nový generálny tajomník Amnesty vyzýva vlády, aby rešpektovali práva najviac zraniteľných ľudí vo svete

Salil Shetty, nový generálny tajomník Amnesty International, začal svoj prvý deň vo funkcii zaviazaním sa, že urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby vlády rešpektovali práva tých najchudobnejších a najzraniteľnejších. “Som hlboko poctený, že som dostal príležitosť viesť hnutie v jeho boji za ukončenie útlaku a nespravodlivosti,” povedal Salil Shetty. „Pri pretrvávajúcich ľudskoprávnych problémoch a ďalších nových výzvach, ktorým čelí svet, je vedúci hlas Amnesty International proti porušovaniu ľudských práv, potrebnejší než kedykoľvek predtým.”

Renomovaný expert na chudobu a ľudské práva, Salil Shetty zdôraznil nevyhnutnosť postavenia ľudských práv do stredu úsilia vlád o odstránenie chudoby. Svetoví lídri sa majú stretnúť na pôde Organizácie spojených národov v New Yorku v septembri tohto roka s cieľom preskúmať pokrok v plnení Miléniových rozvojových cieľov, hlavná globálna iniciatíva OSN na riešenie problému chudoby.

Salil Shetty ocenil prácu  2,8 milióna podporovateľov Amnesty International z celého sveta, ktorý vedú kampane za ochranu ľudských práv.

“Kdekoľvek som cestoval, Amnesty International požívala najvyššiu vážnosť pre svoju miestnu základňu, vysokú kvalitu výskumu a prenikavé a efektívne kampane. Solidarita a odhodlanie našich podprovateľov v kombinácii so silou analýzy je mocný nástroj, ktorý môže priniesť zmenu; čo Amnesty preukázala počas uplynulých desiatkach rokov,”povedal Salil Shetty.

Načrtnúc svoje priority, Salil Shetty povedal, že má v úmysle stavať na základných silných stránkach Amnesty. Zdôraznil potrebu ďalších kampaní, ktoré posilnia zodpovednosť a postavia pred súdy osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv.

Medzi ďalšie oblasti činnosti patrí obnovené úsilie na ukončenie nezákonného zadržiavania, zrušenie trestu smrti; ukončenie diskriminácie a na ochranu práv migrantov.

Nový generálny tajomník zdôraznil nedeliteľnosť všetkých práv a povedal, že je potrebné nájsť nové spôsoby systematického prepojenia hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv s občianskymi a politickými právami.

Posledných šesť rokov bol Salil Shetty riaditeľom miléniovej kampane Organizácie spojených národov, kampane proti chudobe, ktorá vyzýva vlády k väčšej zodpovednosti v boji proti hladu, chorobám a negramotnosti. Prostredníctvom miléniovej kampane, Shetty vyburcoval občiansku spoločnosť, médiá, súkromný sektor a miestnu vládu k silnej podpore Miléniových rozvojových cieľov.