Nový mediálny zákon ohrozuje slobodu prejavu v Maďarsku

Amnesty International sa obáva, že novoprijatý mediálny zákon v Maďarsku môže obmedziť slobodu prejavu v krajine. Zákon o médiách a slobode tlače, ktorý nadobudol platnosť 1.januára 2011, uvaľuje rovnaké obmedzenia na obsah všetkých druhov médií. Vzťahuje sa na vysielanie televízií a rozhlasu, týka sa tlače a internetu, a to bez ohľadu na to, či ide o súkromné alebo verejné média. Taktiež tento zákon ukladá rozsiahle právomoci novému mediálnemu úradu na presadzovanie vágne definovaných pravidiel. V Európskej únii nemá takýto Mediálny zákon obdobu.

„Šírka obmedzení na mediálny obsah, nedostatok jasných pravidiel a predpisov pre novinárov a redaktorov a veľké právomoci nového mediálne úradu. Všetky  tieto opatrenia môžu zapríčiniť oslabenie  slobody prejavu v Maďarsku,“ uviedol John Dalhuisen, zástupca Programového riaditeľa pre Európu a Strednú Áziu.

Novovytvorený Národný mediálny a komunikačný úrad bude mať právomoc udeľovať vysoké pokuty za obsah, ktorý bude v rozpore s „verejnými záujmami“, „všeobecnou morálku“ a „národným poriadkom“. Pokuty budú môcť byť udelené aj  za “nevyvážené spravodajstvo”. Výška pokút sa pohybuje od 35tisíc Eur pre periodiká, až po 730tisíc Eur pre televízie.

Žiadny z uvedených termínov nie je jasne zadefinovaný v zákone a ich interpretácia je ponechaná na Národný mediálny a komunikačný úrad. Tento má taktiež právomoc zatvoriť mediálne inštitúcie.

Objavili sa tiež obavy z politickej nestrannosti Národného mediálneho a komunikačného úradu, ktorého 5 členov bolo vymenovaných vládnucou stranou Fidesz bez predchádzajúcej širšej konzultácie a bez kontroly parlamentom.

„Vo svojej momentálnej podobe má tento zákon príliš veľký potenciál na svojvoľnú interpretáciu  a politické zasahovanie do redakčnej práce médií. Existuje opodstatnené znepokojenie, že tento zákon bude mať za následok cenzúru a upravovanie skutočností v spravodajstve,“ uviedol John Dalhuisen.

Pár hodín po prijatí nového Mediálneho zákona, známy rozhlasový redaktor rannej show vo verejnom rádiu MR1 vyjadril svoj protest proti novému zákonu minútou ticha. On a jeho redaktor boli následne rádiom suspendovaní.

Niekoľko týždňov pred prijatím Mediálneho zákona stanica MR1 zrušila odvysielanie nahratého rozhovoru s riaditeľom Maďarského  zväzu občianskych slobôd Balázsom Dénesom za jeho ostrú kritiku k návrhu zákona. Nový Mediálny zákon bol kritizovaný aj zo strany medzinárodných medzivládnych a nevládnych inštitúcií kvôli obmedzeniu slobody prejavu.

V januári 2011 bude Maďarsko  preberať predsedníctvo EÚ  napriek veľkým obavám, že tento zákon nie je v súlade s európskymi a medzinárodnými ľudsko-právnymi štandardmi. Maďarsko musí poskytnúť záruky, že tento zákon bude novelizovaný a podnikne kroky na to, aby bol tento zákon implementovaný  za plného rešpektovania slobody prejavu,“ dodal John Dalhuisen.