Nový Zéland zakázal „konverznú terapiu“

Parlament Nového Zélandu schválil v utorok 16. februára zákon, ktorý zakazuje tzv. „konverznú terapiu“. Zákaz tejto nebezpečnej a zdiskreditovanej praktiky, ktorej cieľom je zmena sexuálnej a citovej orientácie či rodovej identity, prešiel takmer jednohlasne. (Za návrh hlasovalo 112 poslancov a poslankýň, kým proti ich bolo iba 8.) V zákone sa uvádza, že jeho cieľom je identifikovať škody spôsobené konverznými praktikami, zabrániť vzniku ďalších takýchto škôd a podporiť úctivú a otvorenú diskusiu o rode a sexualite.

Aké zmeny zákon prináša

Podľa prijatého zákona hrozí páchateľom a páchateľkám za vykonávanie konverznej „terapie“ na osobách mladších ako 18 rokov trest odňatia slobody na 3 roky. V prípade vykonávania konverzných praktík, ktoré „spôsobia vážnu ujmu osobe bez ohľadu na jej vek“, hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na 5 rokov.

Ľudia, ktorí zažili konverznú „terapiu“ alebo majú informácie o tom, že sa niekde vykonáva, budú môcť po novom podať sťažnosť na Novozélandskú komisiu pre ľudské práva. Táto služba bude k dispozícii od augusta a mala by byť dostupná, bezpečná a zohľadňovať informácie od ľudí, ktorí sami prežili konverznú „terapiu“. Ostatné časti zákona, vrátane stíhania trestných činov, nadobúdajú účinnosť okamžite.

Emily je 13-ročné transrodové dievča, ktoré sa od mladého veku aktívne zasadzuje za práva transrodových ľudí vo Veľkej Británii.

Konverzná „terapia“ nemá v našej spoločnosti miesto a považuje sa za mučenie

Hoci medzinárodné lekárske a psychiatrické organizácie už desaťročia odmietajú konverzné praktiky, v mnohých spoločnostiach stále existujú. Podľa organizácie Human Rights Campaign ľudia, ktorí prežili konverznú „terapiu“, často trpia depresiami, úzkosťou, samovražednými myšlienkami či závislosťami.

Organizácia Spojených národov vydala v máji 2020 správu, v ktorej dokumentuje celosvetový dosah a vplyv konverznej „terapie“ na LGBTI+ ľudí. Tieto praktiky môžu podľa zistení OSN v niektorých prípadoch zodpovedať právnej definícii mučenia a iného zlého zaobchádzania.

Väčšinu LGBTI+ ľudí nútia podstupovať tieto praktiky rodičia či iní zákonní zástupcovia. Podľa zistení OSN viac ako polovica preživších bola podrobená konverznej „terapii“ v detstve a viac ako 80 % preživších bolo v čase jej podstúpenia mladších ako 24 rokov. Organizácia zároveň vyzýva všetky štáty, aby sa aktívne pričinili o zákaz tejto vedecky zdiskreditovanej praxe.


Považujete tento príspevok za dôležitý? Podporte našu prácu a pomôžte nám vzdelávať o právach LGBTI+ ľudí a bojovať za ich dodržiavanie na celom svete vrátane Slovenska. Ďakujeme!