Všeobecná deklarácia ľudských práv

Najdôležitejším dokumentom popisujúcim základné ľudské práva je Všeobecná deklarácia ľudských práv (VDĽP) schválená Organizáciou spojených národov v New Yorku 10. decembra 1948.

Všeobecná deklarácia ľudských práv

Najdôležitejším dokumentom popisujúcim základné ľudské práva je Všeobecná deklarácia ľudských práv (VDĽP) schválená Organizáciou spojených národov v New Yorku 10. decembra 1948.   VDĽP vznikla ako reakcia na hrôzy, ktoré sa stali počas druhej svetovej vojny....

Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ