OSN opäť hlasuje za zrušenie popráv

Ľudsko-právny výbor Valného zhromaždenia OSN prijal 11. novembra rezolúciu o moratóriu na vykonávanie trestu smrti, v poradí tretiu od roku 2007. Na tretej rade Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa konalo v New Yorku, hlasovalo za rezolúciu 107 členov, 38 bolo proti a 36 sa zdržalo hlasovania.

V porovnaní s predchádzajúcou z roku 2008 získala predmetná rezolúcia väčšiu podporu členských štátov OSN, čo potvrdzuje celosvetový trend smerujúci k zrušeniu trestu smrti.

„Táto tretia rezolúcia prijatá Valným zhromaždením OSN v prospech moratória na popravy je ďalším míľnikom v kampani za zrušenie úmyselného zabíjania zo strany štátu,“ povedal José Luis Díaz, zástupca Amnesty International, na zhromaždení OSN v New Yorku. „Jasná väčšina krajín sa opäť zaviazala k cieľu zrušiť trest smrti, ktorý je zásadným popretím ľudských práv“.

V čase založenia OSN v roku 1945, zrušilo trest smrti za všetky zločiny iba osem štátov. Dnes zrušilo trest smrti už 136 zo 192 členských štátov OSN v zmysle zákona i v praxi. Štáty Bután, Kiribati, Maledivy, Mongolsko a Togo pozmenili svoje hlasovanie, aby podporili moratórium. Afganistan, Nigéria, Šalamúnske ostrovy a Thajsko prešli na znak podpory z opozície k zdržanlivosti.

„Tieto pozitívne zmeny sú povzbudzujúcim posunom, ktorý, ako dúfame, bude čo najskôr podporený konkrétnymi krokmi týchto štátov k odstráneniu trestu smrti z národnej legislatívy“, dodal José Luis Díaz.

Očakáva sa, že Valné zhromaždenie schváli rezolúciu na plenárnom zasadnutí v decembri 2010. Amnesty International nalieha na všetky členské štáty OSN, aby podporili plenárnu rezolúciu a v prípade, že stále vykonávajú trest smrti, okamžite ustanovili moratórium na jeho výkon, kým rozhodnú o jeho zrušení.