Otvorený list veľvyslancovi Ruskej federácie v SR

V utorok Amnesty International zaslala otvorený list veľvyslancovi USA v SR. Dnes, pri príležitosti nástupu do funkcie, odovzdala AI otvorený list aj veľvyslancovi Ruskej federácie v SR Alexandrovi Ivanovičovi Udaľcovi.

Amnesty International upozornila veľvyslanca Ruskej federácie na porušovanie ľudských práv, ktoré páchajú ruské bezpečnostné sily. AI opäť vyzvala vládu, aby prípady vyšetrila a zodpovedných postavila pred spravodlivosť. V súvislosti s druhým konfliktom v Čečensku sa štátne jednotky beztrestne podieľajú na mimosúdnych popravách, svojvoľnom zadržiavaní, mučení, znásilneniach a „zmiznutiach“.
Počas šesťročného konfliktu, od jesene 1999, “zmizlo” tisíce Čečenov. Mnohých odviedli pri takzvaných „začistkach“, ktoré údajne prevádzajú kvôli kontrole dokladov totožnosti. Vojaci na niekoľko dní obkľúčia dediny, alebo kontrolované územie. Ruské jednotky, niekedy sprevádzané čečenskými bezpečnostnými silami, obchádzajú jeden dom po druhom, robia prehliadky, kontrolujú doklady – a odvádzajú ľudí.
Neustále prebiehajú aj ďalšie operácie. Vtedy ozbrojení muži prídu v noci. Na vojenských autách majú zakryté poznávacie značky. Oblečení sú v kamuflovaných uniformách, niekedy majú masky. Nevedno kam odvedú jedného, väčšinou však viacerých ľudí. Niektorých po pár dňoch prepustia. V iných prípadoch sa nájdu len telá, so stopami násilia spáchaného pred popravou.
Amnesty International už dlhodobo monitoruje situáciu, spolupracuje s obeťami, ich príbuznými, právnikmi, miestnymi a medzinárodnými ľudskoprávnymi organizáciami. V júli 2005 Amnesty International zverejnila ďalší 28 stranový dokument „Ruská federácia: násilie pokračuje, žiadne znaky po spravodlivosti.“ V dokumente je uvedených 30 mien „zmiznutých“. Ich prípady AI predložila ruskému veľvyslanectvu. Ak sa páchatelia tešia beztrestnosti, Ruská federácia podporuje kolobeh ďalšieho násilia.
AI apeluje na všetky strany čečenského konfliktu, ktoré porušujú ľudské práva. Zločiny jednej strany však neospravedlňujú ďalšie násilie.
Porušovanie ľudských práv sa v prvých fázach konfliktu páchalo iba v Čečensku. Teraz sa rozšírilo aj do okolitých republík.
OSN už dlho žiada ruskú vládu o termín, kedy by jeho orgány mohli uskutočniť misie do Ruskej federácie, vrátane Čečenskej republiky. Zatiaľ čaká bezvýsledne.
AI upozorňuje ruskú vládu, že exhumácia masových hrobov a analýza nájdených ľudských ostatkov musí byť urobená súdnymi znalcami v súlade s princípmi OSN. Vláda by nemala vylučovať ponúkanú spoluprácu medzinárodných expertov.
Mnohí Čečeni sa obrátili na Európsky súd pre ľudské práva. Doma teraz čelia vážnemu prenasledovaniu, zastrašovaniu, vyhrážkam, zabíjaniu a “zmiznutiam”. Vláda Ruskej federácie musí týmto ľuďom poskytnúť ochranu a vyšetriť všetky útoky. K tomu patrí aj zverejnenie výsledkov vyšetrovania a postavenie zodpovedných páchateľov pred spravodlivosť.