Otvorený list všetkým členom Bezpečnostnej rady OSN

Amnesty International je hlboko znepokojená návrhom Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických vyňať mierové sily OSN spod jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu alebo národného súdu niektorého z členských štátov, prípadne spod jurisdikcie Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu.

Vážený pán veľvyslanec,

Amnesty International je hlboko znepokojená návrhom Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických vyňať mierové sily OSN spod jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu alebo národného súdu niektorého z členských štátov, prípadne spod jurisdikcie Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu.
Obe krajiny navrhli zmenu rezolúcií Bezpečnostnej rady. Prvý odsek navrhovaného znenia uvádza, že Bezpečnostná rada automaticky požiada Medzinárodný trestný súd, aby za činy súvisiace s operáciami OSN nevyšetroval a nestíhal žiadneho z terajších alebo bývalých dôstojníkov ani radových vojakov, ktorých krajina nie je zmluvnou stranou Rímskeho štatútu (pre Medzinárodný trestný súd).
V druhom odseku sa hovorí, že odklad alebo rozhodnutie bude automaticky obnovené na ďalšie jednoročné obdobia, pokým sa Bezpečnostná rada nerozhodne inak.
Takéto návrhy odoberajú Medzinárodnému trestnému súdu právo rozhodovať o spomínaných otázkach, čím narušujú integritu Rímskeho štatútu a podkopávajú vládu zákona. V konečnom dôsledku totiž zaručujú imunitu obyvateľom štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu.
Amnesty International preto vyzýva všetkých členov Bezpečnostnej rady, aby odmietli tento návrh ako aj iné návrhy, ktoré by podkopali integritu medzinárodnej spravodlivosti.

S úctou,
Yvonne Terlingenová,
Zástupkyňa Amnesty International pri OSN

Na vedomie:
Minister zahraničných vecí SR
JUDr. Eduard Kukan
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava