Maratón písania listov: Palestínska dedina pod útlakom izraelských bezpečnostných zložiek!

Obyvatelia palestínskej dediny Nabi Sálih od roku 2009 každý týždeň organizujú nenásilné demonštrácie za ukončenie izraelskej okupácie a nezákonného rozširovania izraelských osád na palestínskych územiach. Izraelské bezpečnostné zložky používajú pri ich potláčaní neprimeranú silu. Amnesty International považuje zásahy izraelských bezpečnostných zložiek za porušenie práva na pokojné uplatňovanie práva na zhromažďovanie a združovanie.

Požadujte okamžité zastavenie používania neprimeranej sily proti pokojným demonštrantom zo strany izraelských bezpečnostných zložiek. Požadujte riadne prešetrenie smrti Rushdi Tamímího a Mustafy Tamímího a potrestanie páchateľov týchto činov aj tých, ktorí za ne nesú zodpovednosť. Podpíšte list, ktorý za Vás odošleme izraelskému ministrovi:

Vážený pán minister,

dovoľte mi obrátiť sa na Vás v mene Amnesty International Slovensko a vyjadriť moje hlboké znepokojenie nad situáciou obyvateľov palestínskej dediny Nabi Saleh, ktorí od roku 2009 každý týždeň organizujú nenásilné demonštrácie za ukončenie izraelskej okupácie a nezákonného rozširovania izraelských osád na palestínskych územiach. Pri potláčaní týchto demonštrácií používajú izraelské bezpečnostné zložky neprimeranú silu.

Amnesty International považuje zásahy izraelských bezpečnostných zložiek za porušovanie práva na pokojné zhromažďovanie sa a združovanie. Od roku 2009 v dôsledku takýchto zásahov 2 ľudia zomreli, stovky boli zranení a stále tu dochádza k domovým prehliadkam a bezdôvodnému zatýkaniu.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vás s úctou žiadam o zabezpečenie nasledovného:

• okamžité zastavenie používania neprimeranej sily proti pokojným demonštrantom zo strany izraelských bezpečnostných zložiek a riadne prešetrenie smrti Rushdiho Taminiho a Mustafu Taminiho
• potrestanie páchateľov týchto činov aj tých, ktorí za nich nesú zodpovednosť.

Ďakujem za venovanie Vašej pozornosti tejto dôležitej téme.

S úctivým pozdravom,

[[petition-17]]