Former POC Mam Sonando was released from prison on 15 March 2013. The Phnom Penh Appeal Court overturned his 20 year prison sentence for anti-state crimes. instead, he was sentenced to five years imprisonment suspended for forestry offences. He is prominent journalist and owner of Beehive Radio, one of few independent radio stations in Cambodia.

Pár minút môže zachrániť životy

Každý deň dostáva Amnesty International správy o nových prípadoch porušovania ľudských práv. Osoby, ktorých sa tieto správy týkajú, môžu byť práve teraz vystavené mučeniu alebo byť v ohrození života. Jednou z možností ako im rýchlo a efektívne pomôcť je zaslanie urgentných apelov.

Urgentné apely (UA) poskytujú rýchlu reakciu na situácie zahŕňajúce akútne porušovanie ľudských práv. Konkrétne správa nás zoznamuje s prípadom ohrozeného jednotlivca. Potom je na našom uvážení, či sa rozhodneme zareagovať. Podstatou UA je okamžité odosielanie protestných listov, e-mailov, faxov uvedeným predstaviteľom krajiny a vládnym úradníkom, ktorí majú právomoc porušovania ľudských práv zastaviť a zlepšiť situáciu konkrétneho jedinca. Protestné listy, obsahujúce požiadavky formulované Amnesty International, môžu byť žiadosťami o zrušenie trestu, prepustenie politických väzňov, ukončenie mučenia či apelom na dodržiavanie slobody slova.

Odosielanie UA má za sebou mnoho úspechov:

V máji 2013 boli na základe reakcií priaznivcov po celom svete zachránené tri ženy z Papuy Novej Guinei pred istou smrťou. Matka s dcérami boli obvinené z čarodejníctva, rovnako ako Helen Rumbali, obhajkyňa práv žien a učiteľka, ktorá bola v apríli 2013 po niekoľkodňovom mučení sťatá pred svojou dedinou. Jej smrť a zadržanie ďalších žien vyvolali medzi priaznivcami Amnesty veľké emócie, ktoré sa premenili v obrovské množstvo listov a emailov. Tie volali po zrušení zákona o čarodejníctve a zaistenie bezpečia pre tieto a ďalšie ženy.

 Ďalším úspešným príkladom je zrušenie trestu v roku 2013 pre obľúbeného kambodžského novinára Mama Sonado, ktorý bol odsúdený na 20 rokov väzenia za prípravu povstania. Mam Sonado je vlastníkom jednej z mála nezávislých rozhlasových staníc v Kambodži a zároveň vedúcim asociácie demokratov, ktorá propaguje ľudské práva. Obvinenia proti nemu boli vykonštruované a na súde neboli predložené žiadne relevantné dôkazy o jeho vine. Mam Sonado bol aj na základe urgentných apelov prepustený a jeho trest bol zrušený. Po svojom prepustení poďakoval všetkým členom a priaznivcom AI, ktorí sa podieľali na jeho prepustení a chránili jeho slobodu.

  Salman Mahdi Salman, 13-ročný chlapec z Bahrajnu, je bezdôvodne zadržiavaný a hrozí mu mučenie. Práve teraz sa môžete pokúsiť pomôcť zaslaním urgentného apelu aj vy.

Každý prejav vášho záujmu je prínosom a môže mať reálny vplyv na situáciu ohrozených jedincov.

Topics