Pár minút môže zachrániť životy

Každý deň dostáva Amnesty International správy o nových prípadoch porušovania ľudských práv. Osoby, ktorých sa tieto správy týkajú, môžu byť práve teraz vystavené mučeniu alebo byť v ohrození života. Jednou z možností ako im rýchlo a efektívne pomôcť je zaslanie urgentných apelov.

Urgentné apely (UA) poskytujú rýchlu reakciu na situácie zahŕňajúce akútne porušovanie ľudských práv. Konkrétne správa nás zoznamuje s prípadom ohrozeného jednotlivca. Potom je na našom uvážení, či sa rozhodneme zareagovať. Podstatou UA je okamžité odosielanie protestných listov, e-mailov, faxov uvedeným predstaviteľom krajiny a vládnym úradníkom, ktorí majú právomoc porušovania ľudských práv zastaviť a zlepšiť situáciu konkrétneho jedinca. Protestné listy, obsahujúce požiadavky formulované Amnesty International, môžu byť žiadosťami o zrušenie trestu, prepustenie politických väzňov, ukončenie mučenia či apelom na dodržiavanie slobody slova.

Odosielanie UA má za sebou mnoho úspechov:

V máji 2013 boli na základe reakcií priaznivcov po celom svete zachránené tri ženy z Papuy Novej Guinei pred istou smrťou. Matka s dcérami boli obvinené z čarodejníctva, rovnako ako Helen Rumbali, obhajkyňa práv žien a učiteľka, ktorá bola v apríli 2013 po niekoľkodňovom mučení sťatá pred svojou dedinou. Jej smrť a zadržanie ďalších žien vyvolali medzi priaznivcami Amnesty veľké emócie, ktoré sa premenili v obrovské množstvo listov a emailov. Tie volali po zrušení zákona o čarodejníctve a zaistenie bezpečia pre tieto a ďalšie ženy.

 Ďalším úspešným príkladom je zrušenie trestu v roku 2013 pre obľúbeného kambodžského novinára Mama Sonado, ktorý bol odsúdený na 20 rokov väzenia za prípravu povstania. Mam Sonado je vlastníkom jednej z mála nezávislých rozhlasových staníc v Kambodži a zároveň vedúcim asociácie demokratov, ktorá propaguje ľudské práva. Obvinenia proti nemu boli vykonštruované a na súde neboli predložené žiadne relevantné dôkazy o jeho vine. Mam Sonado bol aj na základe urgentných apelov prepustený a jeho trest bol zrušený. Po svojom prepustení poďakoval všetkým členom a priaznivcom AI, ktorí sa podieľali na jeho prepustení a chránili jeho slobodu.

  Salman Mahdi Salman, 13-ročný chlapec z Bahrajnu, je bezdôvodne zadržiavaný a hrozí mu mučenie. Práve teraz sa môžete pokúsiť pomôcť zaslaním urgentného apelu aj vy.

Každý prejav vášho záujmu je prínosom a môže mať reálny vplyv na situáciu ohrozených jedincov.