Po zverejnení správy, ktorú vydal americký Senát o mučení musí Európa začať konať

Amnesty International dnes vydáva správu, v ktorej vyzýva európske vlády, ktoré spolupracovali na praktikách vedených CIA, aby okamžite postavili zodpovedných pred súd. Európske vlády v rámci americkej celosvetovej „vojny proti teroru“ spolupracovali na tajných zadržiavaniach, vypočúvaniach a mučení. Výzva prichádza po zverejnení správy amerického senátu, ktorá odhaľuje nové informácie.

Správa Odhalenie konšpirácie mlčania: Európski „komplici“ Spojených štátov musia reagovať po správe Senátu o mučení“ spája detaily správy Senátu s voľne dostupnými informáciami o údajnej existencii tajných centier v Litve, Poľsku a Rumunsku. Podľa týchto informácií tajným operáciám napomáhali aj Nemecko, Macedónsko a Veľká Británia. V niektorých prípadoch vlády spolupracovali s CIA výmenou za milióny amerických dolárov. Správa Amnesty International zároveň upozorňuje na nedostatočnú odpoveď týchto vlád efektívne vyšetriť obvinenia.

Bez pomoci európskych krajín by Spojené štáty nemohli toľké roky tajne zadržiavať a mučiť ľudí. Správa Senátu jasne poukazuje na to, že pomoc zahraničných vlád bola vitálnou súčasťou „úspechu“ operácií CIA. Dôkazy zozbierané za takmer desaťročie ukazujú na hlavných európskych partnerov,“ povedala Julia Hallová, expertka Amnesty International na protiteroristické opatrenia a ľudské práva.

„Skončilo sa obdobie popierania a zakrývania. Vlády sa už nemôžu spoliehať na nepodložené argumenty „národnej bezpečnosti“ a využívať štátne tajomstvo na zakrytie pravdy o mučení a násilných zmiznutiach. Je čas vykonania spravodlivosti pre všetkých, ktorí sa stali obeťami príšerných praktík topenia, sexuálnych útokov a fingovaných popráv – ktoré charakterizovali tieto nelegálne protiteroristické operácie.“

„Šokujúci odklon USA od zásad právneho štátu po útokoch z 11. septembra 2001 je poučným príbehom pre všetky krajiny, ktoré sa potykajú s podobnými zločinmi. Vlády, ktoré porušujú ľudské práva pod rúškom „národnej bezpečnosti“, dostávajú nebezpečný signál,“ dodala Julia Hallová. Všetky protiteroristické zákony, politiky a praktiky musia dodržiavať ľudské práva a dôstojnosť všetkých ľudí. Na tento princíp je dôležité myslieť práve teraz a predovšetkým v Európe, keď sa francúzska vláda a ostatné krajiny spamätávajú zo strašných útokov v Paríži,“ povedala Julia Hallová.

Správa amerického Senátu spustila škálu reakcií od bývalých a súčasných európskych predstaviteľov a kľúčových hráčov na operáciách CIA. Správa Senátu síce nevymenúva zúčastnené európske krajiny, ale vierohodné dostupné informácie a informácie získané Amnesty International jasne a presne zodpovedajú detailom tajných zadržiavacích centier a praktikám mučenia, ktoré vykonávalo USA spolu s ich zahraničnými partnermi vrátane:

Poľska:

Po vydaní správy Senátu dvaja bývalí poľskí úradníci oficiálne potvrdili, že sa v Poľsku nachádzalo tajné zadržiavacie zariadenie CIA. Správa Senátu hovorí o “Modrom zadržiavaciom centre” a uvádza detaily, ktoré zodpovedajú verejným informáciám o tajnom centre CIA v Poľsku. Táto informácia prichádza po dvoch rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva z júla 2014. Podľa nich Poľsko spolupracovalo s USA na presunoch a tajných zadržiavaniach. Zadržiavaných vypočúvali rôznymi technikami, vrátane waterboarding-u /metóda vyvolávajúca dojem topenia/, fingovanej popravy s nenabitou zbraňou, vŕtania pri hlave jedného zo zadržaných, vyhrážaním sa sexuálnym útokom na matku jedného z mužov a inými takzvanými “pokročilými metódami výsluchu”. Trestné vyšetrovanie v Poľsku, ktoré začalo v roku 2008 doteraz trvá. Jeden verejný predstaviteľ sa vyjadril pre Amnesty International, že americká vláda ignorovala viaceré požiadavky na poskytnutie informácií k vyšetrovaniu.

Rumunska:

Po rokoch popierania, bývalý riaditeľ rumunskej tajnej služby, ktorý v tom čase zastával pozíciu prezidentovho poradcu pre národnú bezpečnosť potvrdil, že rumunská tajná služba dovolila Američanom otvoriť jedno alebo dve zadržiavacie centrá v krajine. Potvrdil, že to urobili výmenou za ponuku členstva v Severoatlantickej Aliancii. Správa Senátu hovorí o “Čiernom zadržiavacom centre”, ktorého detaily zodpovedajú verejne dostupným informáciám o tajnom zariadení CIA v Rumunsku. Existujú informácie o tom, že americká vláda za to poskytla rumunskej vláde milióny dolárov. Rumunskí predstavitelia začali vyšetrovanie a čakajú na plnú, nezrevidovanú verziu správy Senátu.

Litvy:

Po zverejnení správy Senátu, poslanec v minulosti zodpovedný za vyšetrovanie obvinení o existencii tajného zariadenia potvrdil, že informácie v správe naznačujú zadržiavanie väzňov v Litve. Správa Senátu odkazuje na “Fialové zadržiavacie centrum” a poskytuje detaily – vrátane tajného zadržania občana Saudskej Arábie – ktoré zodpovedajú verejne dostupným informáciám o tajnom zariadení CIA v Litve. Skupina poslancov podala návrh, aby parlament vymenoval novú vyšetrovaciu komisiu, ktorá bude skúmať úlohu Litvy na tajných zadržiavacích operáciách vedených CIA.

 

Veľkej Británie:

Veľká Británia je jedným z najdôležitejších spojencov USA v proteroristických operáciách CIA. Správa Senátu obsahuje len jeden odkaz o možnej úlohe Veľkej Británie pri tajných zadržiavaniach a vypočúvaniach: o mučení bývalého väzňa v Guantáname, Binyama Mohammeda. Veľká Británia údajne zúfalo lobovala za to, aby dokument neobsahoval žiadne odkazy, ktoré by mohli poukazovať na spoluúčasť krajiny. Správa Senátu neuvádza, či ostrov Diego Garcia bol využívaný ako prestupný bod a/alebo ako zadržiavacie centrum pri presunoch. Amnesty International dlhodobo vyzývala USA a Veľkú Britániu k transparentnosti o využívaní ostrova Diego Garcia.

Premiér David Cameron tvrdí, že Veľká Británia vyšetruje obvinenia o zapojení agentov do mučenia a iného zlého zaobchádzania s väzňami v zámorí, ku ktorému častokrát dochádzalo po tajných dohodách s USA. Toto tvrdenie však nebolo prešetrené. Amnesty International a ostatné ľudskoprávne organizácie tvrdia, že súčasné vyšetrovanie Parlamentným výborom pre spravodajské služby a bezpečnosť nie je nezávislé. Navyše, vláda disponuje absolútnym právom nezverejniť informácie týkajúce sa národnej bezpečnosti, čo vedie k ďalšiemu oslabeniu vyšetrovania.

Macedónska/Nemecka

Správa Senátu poskytla ďalšie informácie o presune za účelom mučenia a zmiznutia nemeckého občana Khaleda el-Masriho. O tomto prípade rozhodoval Európsky súd pre ľudské práva v roku 2012. Macedónska vláda sa k správe nevyjadrila ani doteraz neimplementovala rozsudok súdu. Nemecká vláda doteraz efektívne nevyšetrila svoju úlohu pri operáciách CIA, ani nepožiadala USA o vydanie trinástich bývalých zamestnancov CIA, ktorí boli údajne zapojení do presunu el-Masriho.

“Európske vlády, ktoré spolupracovali na protiteroristických operáciách CIA musia okamžite začať efektívne a komplexné vyšetrovanie, zreformovať zákony a politiky, ktoré dovolili využívanie príšerných a ilegálnych praktík,” povedala Julia Hallová. “Tí, čo sú zodpovední za mučenie a násilne zmiznutia na územiach európskych štátov by mali byť trestne stíhaní a odsúdení v spravodlivých súdnych procesoch. Obete mučenia sa musia dočkať spravodlivosti.”