Podpora väzňa svedomia Truong Quoc Huy v Prešove

Prešovskí aktivisti uskutočnili vo februári petičnú akciu na stredných školách, ktorou presadzovali okamžité a bezpodmienečné prepustenie Truong Quoc Huy-a a ďalších, ktorí sú zadržiavaní výlučne za uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu na internete. 

Rovnako žiadali úrady, aby zrušili alebo zmenili nariadenia o internete a príslušné články zákonov tak, aby zodpovedali medzinárodným záväzkom, ktoré má Vietnam voči ľudským právam.

Petíciu môžete podporiť aj vy! Petičný hárok a viac informácii nájdete v tomto článku.