Podporte presun LGBTI+ ľudí z tábora Kakuma do bezpečia

Slovenská republika, petícia je aktívna od 31. mája 2023

Preplnený utečenecký tábor Kakuma sa rozprestiera pod horúcim púštnym slnkom v Keni. Žijú v ňom aj stovky ľudí, ktorí sú terčom nenávisti a násilia kvôli tomu, kým sú a kto ich priťahuje. Namiesto života v strachu im musí byť umožnený presun do niektorej z krajín, kde láska nie je zločin. Podpíšte petíciu a vyzvite ministra zahraničných vecí Miroslava Wlachovského, aby odsúdil zločiny z nenávisti, ku ktorým v Keni dochádza, a podporil presun LGBTI+ ľudí z tábora Kakuma do bezpečia.

PODPÍŠTE PETÍCIU

adresovanú ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Wlachovskému, od ktorého požadujeme aby:

  • odsúdil rozšírené zločiny z nenávisti,
  • podnikol všetky kroky, ktoré pomôžu LGBTI+ ľuďom na úteku žijúcim v tábore Kakuma dostať sa do bezpečia.

Zásady ochrany osobných údajov

*Pri vypĺňaní formuláru napíšte prvé písmeno mena a priezviska veľkým písmom

Meno
Priezvisko
E-mail
Telefónne číslo
Prihláste sa na odber newslettera
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Dokážete si predstaviť, že by ste mali opustiť svoj domov kvôli tomu, kým ste alebo koho milujete? Pre tisíce ľudí je to tvrdá realita. Mnohí sú nútení zo svojich domov ujsť a vydávajú sa na neistú cestu do bezpečia.

Utečenecký tábor Kakuma založili v roku 1992 v severozápadnej časti Kene s cieľom prichýliť viac ako 16 000 detí, ktoré utiekli pred vojnou v Sudáne. Dnes v ňom žije 200 000 ľudí a patrí k najväčším utečeneckým táborom na svete. Pre LGBTI+ ľudí však rozhodne nepredstavuje bezpečné útočisko.

Urážky a fyzické útoky zo strany zvyšného obyvateľstva tábora zažívajú LGBTI+ ľudia v Kakume dennodenne. Nedostatočná pomoc polície v kontexte homofóbie, chudoby, a marginalizácie vedie k tomu, že LGBTI+ ľudia na takomto mieste prakticky nemôžu žiť.

Stále však pre nich existuje nádej. Krajiny ako USA, Kanada a ďalšie môžu prijať LGBTI+ ľudí z Kakumy a ponúknuť im ochranu, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a pracovné príležitosti. Umožnia im tak žiť v bezpečí a všestranne sa rozvíjať bez neustálej hrozby násilia.

Podpíšte petíciu a vyzvite ministra zahraničných vecí Miroslava Wlachovského, aby odsúdil rozšírené zločiny z nenávisti. Okrem toho ho vyzvite, aby podnikol kroky, ktoré pomôžu LGBTI+ ľuďom na úteku žijúcim v tábore Kakuma dostať sa do bezpečia.

Situácia LGBTI+ ľudí v tábore Kakuma

Kenská organizácia National Gay and Lesbian Human Rights Commission (NGLHRC) a Amnesty International v spoločnej výskumnej správe zverejnili znepokojujúce zistenia o násilí a diskriminácii, ktorým čelia LGBTI+ osoby v utečeneckom tábore Kakuma v Keni.

Výskum prebiehal od roku 2018 do februára 2023. Štúdia ukázala, že LGBTI+ ľudia v tábore Kakuma často zažívajú fyzické násilie vrátane znásilnenia. Okrem toho čelia porušovaniu ľudských práv kvôli svojej sexuálnej a citovej orientácii, rodovej identite, telesným znakom či rodovo posudzovanému prejavu. Zraniteľnosť vyplývajúca z utečeneckého statusu sa tak v prípade LGBTI+ ľudí ešte znásobuje. Obzvlášť znepokojujúca je skutočnosť, že k porušovaniu ich práva na život bez mučenia a iného zlého zaobchádzania dochádza s takmer úplnou beztrestnosťou. Časť zodpovedných orgánov voči páchateľom vôbec nezasahuje.

Kenská ústava chráni práva všetkých ľudí, LGBTI+ ľudia však zažívajú diskrimináciu

Riaditeľ Amnesty International Keňa, Irungu Houghton, upozornil, že hoci kenská ústava chráni život a dôstojnosť všetkých ľudí, LGBTI+ ľudia na úteku trpia diskrimináciou a homofóbnegatívnymi a transfóbnegatívnymi postojmi. Tie sú rozšírené tak u štátnych predstaviteľov, ako aj v radoch polície a poskytovateľov služieb v tábore. V praxi tak často dochádza k odkladom v procese vybavovania ich žiadostí o azyl, obťažovaniu, vyhrážkam, zastrašovaniu, ale aj násilným homofóbnym útokom. V konečnom dôsledku sú možnosti LGBTI+ ľudí dostať sa k lokálnemu prijatiu alebo presídleniu do tretích krajín veľmi obmedzené.

NGLHRC a Amnesty International vyzvali kenskú vládu, aby sa bezodkladne pričinila o zmenu životných podmienok v táborovom komplexe Kakuma. Organizácie vyzývajú, aby vláda zaručila fyzické i psychické bezpečie pre LGBTI+ ľudí na úteku a žiadajúcich o azyl. Zodpovedné orgány by pritom mali všetky plánované opatrenie konzultovať s dotknutými osobami a širšou LGBTI+ komunitou. Jedine tak bude možné účinne predchádzať zločinom z nenávisti a diskriminácii a reagovať na tie, ku ktorým už došlo. Za súčasných okolností by bolo vhodné, aby kenské orgány zvážili aspoň dočasný presun LGBTI+ osôb z tábora Kakuma do Nairobi a iných urbánnych oblastí.

NGLHRC a Amnesty International zároveň vyzývajú tretie krajiny, aby navýšili svoje kapacity vyhradené na prijímanie ľudí na úteku a zriadili nové, flexibilnejšie programy na prijímanie LGBTI+ osôb žiadajúcich o azyl.

Práva LGBTI+ ľudí v regionálnom kontexte

Až 32 spomedzi 54 afrických krajín stavia intímne vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia mimo zákon. V niektorých sa trestajú i smrťou. Na základe zákona, ktorý je pozostatkom koloniálnej éry, môže súd v Keni za sexuálny styk medzi osobami rovnakého pohlavia uložiť trest odňatia slobody až na 14 rokov.

Keňa však ako jediná východoafrická krajina v regióne tzv. Afrického rohu udeľuje azyl osobám, ktoré utiekli zo svojho domova pred prenasledovaním kvôli sexuálnej a citovej orientácii, rodovej identite, telesným znakom či rodovo posudzovanému prejavu.

Kriminalizácia intímnych vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia, ako aj kultúrne a náboženské tradície v regióne nútia LGBTI+ ľudí k úteku. Keňa je kvôli geografickej blízkosti často ich prvým cieľom. Aj napriek tomu sú intímne vzťahy osôb rovnakého pohlavia v tejto krajine trestné. V Keni dochádza aj k porušovaniu ľudských práv LGBTI+ ľudí.

V apríli 2023 bol v kenskom parlamente predložený návrh zákona, ktorý by umožňoval ešte prísnejšie trestať intímne vzťahy osôb rovnakého pohlavia. Mimo zákona by postavil aj poskytovanie akýchkoľvek služieb LGBTI+ ľuďom. V prípade jeho schválenia by zákon zaväzoval kenskú vládu k tomu, aby neposkytovala azyl LGBTI+ ľuďom na úteku. Okrem toho by musela vykázať z krajiny tých, ktorým už ochranu pred prenasledovaním na základe orientácie a identity poskytla.

Podpíšte petíciu a vyzvite ministra zahraničných vecí Miroslava Wlachovského, aby odsúdil zločiny z nenávisti, ktoré sú v Keni rozšírené, a podnikol všetky kroky, ktoré umožnia presun LGBTI+ ľudí z tábora Kakuma do bezpečia.

Prečítajte si viac v angličtine na tomto odkaze.