Policajný zásah na bývalého väzňa z Guantánama musí byť nezávisle prešetrený

Tlačová správa Amnesty International Slovensko,  14. augusta 2015

Amnesty International Slovensko žiada, aby bol policajný zásah na občana tuniského pôvodu Hishama Slitiho okamžite, nezávisle a dôkladne prešetrený.

Hisham Sliti bol z Guantánama presídlený na Slovensko v novembri 2014. Počas trinástich rokov proti nemu, tak ako aj proti drvivej väčšine z takmer 800 zadržiavaných, neboli vznesené žiadne obvinenia. “Zadržanie na neurčitý čas, bez obvinenia zo zločinu či súdneho procesu je v rozpore s medzinárodným právom“, uvádza Lucia Bernátová, koordinátorka kampaní Amnesty International Slovensko.

Súhlas s prepustením Hishama Slitiho bol vydaný už v roku 2009. „Pred súhlasom s prepustením a následným presídlením bývalého väzňa sú jednotlivé prípady prejednávané pred viacerými inštitúciami“, pokračuje Bernátová. Podľa šiestich amerických orgánov, ktoré sa jeho prípadom zaoberali, nepredstavuje pre USA žiadnu bezpečnostnú hrozbu.

Amnesty International Slovensko uvítala krok slovenskej vlády prijať dvoch bývalých guantánamskych väzňov. Na Slovensku by im mala byť poskytnutá podpora,  aby boli schopní sa čo najrýchlejšie integrovať do novej spoločnosti.  “Policajný zásah z konca júna môže vážne narušiť rehabilitačnú činnosť a proces reintegrácie do spoločnosti“, dodáva Bernátová.

Podľa medzinárodného práva môže polícia použiť silu iba v absolútne nevyhnutnom prípade a to iba do takej miery, ktorá je potrebná pre výkon ich povinností. Príslušníci polície musia využiť všetky možné nenásilné prostriedky pred tým, ako použijú silu a to len v prípade, že všetky ostatné nenásilné prostriedky boli neúčinné. Ak je použitie sily nevyhnutné, musí byť vykonané zdržanlivo a primerane k dosiahnutiu legitímneho cieľa. “Je otázne či v tomto prípade boli splnené podmienky nevyhnutnosti a primeranosti policajného zásahu voči pánovi Slitim”, dodáva Bernátová.

Amnesty International Slovensko vyzýva ministra vnútra Slovenskej republiky a Náčelníka policajného zboru, aby zaručili, že policajný zásah je neodkladne, nezávisle a dôsledne vyšetrený. Ak bude zásah vyhodnotený ako neprimeraný a nezákonný, slovenské úrady majú v rámci svojich medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov a záväzkov vyplývajúcich z členstva v EÚ  povinnosť zabezpečiť dostatočnú adekvátnu nápravu.

Kontakt: Lucia Bernátová, koordinátorka kampaní Amnesty International Slovensko, [email protected], +421 918 938 429