Poľské úrady musia zastaviť nenávistnú rétoriku voči LGBTI+ ľuďom a zabezpečiť im ochranu pred násilím a diskrimináciou

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
20. júla 2022

Amnesty International Poľsko sa vo svojej novej výskumnej správe venuje škodlivej rétorike a systematickej stigmatizácii LGBTI+ ľudí poľskými štátnymi orgánmi. Súčasťou správy sú aj dôkazy o neúnavných štátnych pokusoch o upieranie práva na protest. Správa s názvom Zaobchádzali s nami ako so zločincami: Od zužujúceho sa priestoru pre občiansku spoločnosť po šikanu obrancov a obrankýň práv LGBTI+ ľudí obsahuje zistenia o tom, že polícia nielen nechráni ľudí protestujúcich v uliciach za dodržiavanie práv LGBTI+ ľudí, ktorí čelia slovným a fyzickým útokom homofóbnych a transfóbnych protidemonštrantov, ale mnohokrát práve štátne zložky tvrdo zasahujú proti pokojným demonštráciám alebo dokonca trestne stíhajú prítomných aktivistov a aktivistky.

„Poľské úrady nesú zodpovednosť za pretrvávajúcu nenávistnú rétoriku voči LGBTI+ ľuďom, ale aj za to, že tieto komunity nechránia pred násilnými a diskriminačnými dôsledkami svojich slov a politík,“ uviedla riaditeľka Amnesty International Poľsko Anna Błaszczak-Banasiak.

„Protiprávne obmedzenia, požiadavky a tvrdé sankcie uvalené na LGBTI+ ľudí a ich spojencov a spojenkyne zmenšili priestor na slobodné uplatňovanie si ľudských práv a vytvorili atmosféru strachu. Ľudia, ktorí odvážne protestujú [za ochranu ľudských práv], sú častým terčom tvrdých policajných zásahov a nepožívajú takmer žiadnu ochranu pred násilím zo strany protidemonštrantov. Nadôvažok, zákon v našej krajine takéto útoky ani nepovažuje za zločiny z nenávisti,“ doplnila Błaszczak-Banasiak.

Systémový útok na slobodu zhromažďovania

Amnesty v správe konštatuje, že štátne zložky počas uplynulých piatich rokov svojvoľne a diskriminačne zakazovali, obmedzovali a rozháňali pokojné protesty za práva LGBTI+ ľudí, pričom sa spoliehali na skutočnosť, že zložitá administratíva neprimerane zaťažuje sťažovateľov a sťažovateľky.

Situácia LGBTI+ ľudí v Poľsku sa po roku 2019 prudko zhoršila. K rastúcej miere nepriateľskej a stigmatizujúcej rétoriky vysokých štátnych predstaviteľov sa pridali homofóbne a transfóbne uznesenia miestnych samospráv, ktoré vyhlásili na svojom území tzv. „zóny bez LGBT“, čím sa tamojší LGBTI+ ľudia ocitli v ešte nepriateľskejšej atmosfére ohrozujúcej ich bezpečnosť (tieto zóny začali miznúť potom, ako EÚ spustila právne konanie proti Poľsku a pohrozila zastavením financovania regionálnych projektov z európskych fondov).

Polícia opakovane zlyhala pri ochrane pokojného účastníctva Pochodov za rovnosť v Bialystoku, Gniezne a Lubline, ktoré napadli násilní protidemonštranti. V niektorých prípadoch polícia počas protestov použila neprimeranú silu proti LGBTI+ ľuďom a ich spojencom a spojenkyniam.

Vyčerpaní a prenasledované

„Nevieme, kde sa táto nenávistná kampaň zastaví. Po uliciach beztrestne jazdia vozidlá s homofóbnymi nápismi, ale my sme tí, ktorí trpia a sú trestaní. Práve kvôli [náročnému] dlhodobému aktivizmu som dnes v takom zlom [zdravotnom] stave,“ uviedol pre Amnesty International dlhoročný aktivista a organizátor Pochodov za rovnosť Jacek.

Situácia je obzvlášť nebezpečná pre ľudí, ktorí bránia práva LGBTI+ ľudí a otvorene vystupujú proti systémovej homofóbii, bifóbii a transfóbii. Obrancovia a obrankyne ľudských práv v Poľsku čelia mnohým represáliám vrátane krivých obvinení a trestného stíhania. Vyčerpávajúce a finančne nákladné súdne procesy aktivistov a aktivistky zaťažujú často celé roky, počas ktorých zároveň obmedzujú ich možnosť angažovať sa v beztak sa zužujúcom priestore pre občiansku spoločnosť.

„Poľská vláda musí okamžite konať, aby túto žalostnú situáciu zmenila. Namiesto brojenia proti LGBTI+ ľuďom a osobám, ktoré bránia ich práva, by štátne úrady mali rešpektovať, chrániť a podporovať ich ľudské práva. Ich povinnosťou je urýchlene začať pracovať na ukončení akejkoľvek diskriminácie na základe sexuálnej a citovej orientácie alebo rodovej identity,“ povedala Anna Błaszczak-Banasiak.