Poľsko spolupracovalo s USA pri tajnom zadržiavaní a mučení

Poľsko je prvou krajinou EÚ, ktorá sa stala spoluvinníkom USA v tajnom zadržiavaní a mučení ľudí podozrivých z terorizmu.  Európsky súd pre ľudské práva skonštatoval, že poľská vláda sa spolčila s americkou Ústrednou spravodajskou službou (CIA), aby zriadila tajnú väznicu v poľskej dedine Stare Kiejkuty, ktorá fungovala v rokoch 2002 – 2005. Na tomto mieste, 180 km od Varšavy, boli ľudia zadržiavaní tajne a boli mučení.

 
“Tento rozsudok konečne odhalil pravdu o temnom období nedávnej poľskej histórie a vytvorili miľník proti beztrestnosti. Poľsko sa úmyselne stalo súčasťou ilegálnych sietí USA, ktoré boli používané na tajné zadržiavanie a mučenie osôb zahrnutých v protiteroristických operáciách,” povedala Julia Hallová, odborníčka na boj proti terorizmu a ľudské práva v Amnesty International.

Súd uznal, že Poľsko konalo v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach, kedže násilie nebolo dostatočne vyšetrené a ľudí zadržiavali tajne a prenášali ich na iné miesta, kde boli v ohrození a hrozilo im aj ďalšie porušovanie ľudských práv. Súd zároveň uznal právo verejnosti poznať pravdu.

Obaja žalobcovia predložili svoje prípady Európskemu súdu v rokoch 2011 a 2013. Teraz sú zadržiavaní vo väzení Guantanámo na Kube. Prvým z nich je občan Saudskej Arábie Abd al-Rahim al-Nashiri, ktorý údajne riadil bombový útok na “USS Cole” pri pobreží Jemenu v roku 2000. Tvrdil, že bol vypočúvaný v tajnom zariadení v Poľsku a vystavený “vylepšeným metódam výsluchu”.  Druhým mužom je Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, známy aj ako Abu Zubaydah, Palestínčan bez štátnej príslušnosti narodený v Saudskej Arábii, ktorého údajne tiež držali v Poľsku, kde tvrdí, že bol vystavený extrémnej fyzickej bolesti a psychickému týraniu. Bývalý americký prezident George W. Bush vo svojej biografii z roku 2010 tvrdil, že “vylepšené metódy výsluchu” v prípade prípade Abu Zubaydah povolil.

Al-Nashira čelí súdnemu procesu v Guantanáme. Americké orgány ešte Abu Zubaydaha neobvinili zo žiadneho zločinu . Je12 rokov vo väzbe. Do dnešného dňa sa USA za mučenie a tajné väzenské programy nezodpovedala. V uznesení Európskeho parlamentu v rokoch 2012 a 2013 jasne  uznal Poľsko ako spoluvinníka na programoch CIA, označil al-Nashira a Abu Zubaydah za obete mučenia a núteného zmiznutia a vyzval Poľsko, aby poskytlo účinnú nápravu.

“Poľsko malo dohodu so CIA a pomohlo USA pri mučení a zmiznutí týchto mužov. Poľské orgány teraz musia viesť efektívne vyšetrovanie, ktorému sa bránili a vyhýbali všetky tie roky,” povedala Julia Hallová. O tom, že Poľsko je miestom pre tajné väzenia CIA, sa hovorí už od roku 2005. V marci 2008 poľské orgány začali vyšetrovanie, ktoré však bolo niekoľkokrát odložené.

Na základe rozhodnutia Európskeho súdu Amnesty International vyzval poľskú vládu, aby viedla účinné vyšetrovanie a zabezpečila, aby osoby zodpovedné za zločiny ako je mučenie a vynútené zmiznutia boli postavení pred súd. Ostatné členské štáty EÚ, ktoré sa údajne tiež podieľali na tajných programoch CIA, musia tiež vynaložiť úsilie na odhalenie pravdy.

Amnesty International vyzýva na vyšetrovanie pre tieto a podobné údajné tvrdenia vo viacerých európskych krajinách, vrátane Talianska, Litvy, Rumunska, Švédska a Spojeného kráľovstva. V rozhodnutí z dňa 13. decembra 2012 Európsky súd rozhodol, že bývalá juhoslovanská republika Macedónsko bola zodpovedná za nezákonné zadržiavanie, násilne zmiznutie, mučenie a zlé zaobchádzanie s nemeckým občanom Khaledom El-Masrím.

“Poľsko nie je jediné. Ďalšie vlády krajín EÚ tiež spolupracovali s USA na unášaní, zmiznutiach a mučení ľudí. Rozhodnutia Európskeho súdu sú síce významným krokom vpred, no je potrebné urobiť ešte viac, aby bola v Európe zabezpečená zodpovednosť za tieto činy,” hovorí Julia Hall.