Porušovanie práv ľudí na úteku na Malte pokračuje

Rada OSN pre ľudské práva prijala 15. marca 2019 počas svojho 40. zasadnutia výsledok Univerzálneho periodického hodnotenia týkajúceho sa situácie na Malte. Pred prijatím správy vydala Amnesty International toto ústne vyhlásenie.

Od posledného periodického hodnotenia situácie na Malte, ktorý vypracovala Rada OSN pre ľudské práva, sa do Európy pokúsili dostať stovky tisíc ľudí. Väčšina z nich cestovala na preplnených člnoch, nevhodných na dlhú plavbu po mori. Tisíce z nich cestu neprežili a utopili sa.

Stredomorská trasa pretína rozsiahly pátrací a záchranný región, v ktorom sa Malta zaviazala zabezpečovať pomoc na mori a vylodenie v bezpečnom prístave. Ostrovný štát však neprejavuje veľké úsilie o zvýšenie miery pomoci. Malta sa spočiatku spoliehala na vyloďovanie v Taliansku a teraz pomáha líbyjským orgánom ľudí na úteku zadržiavať a navracať ich do Líbye, kde im hrozí mučenie a iné zlé zaobchádzanie.

Za osud ľudí v strednom Stredomorí nenesie výhradnú zodpovednosť Malta. Amnesty International dlhodobo kritizuje aj politiky Talianska a Európskej únie, ktoré vystavujú ľudí na úteku a migrujúcich riziku návratu do Líbye. Kritiku si vyslúžila aj neschopnosť európskych krajín dohodnúť sa na miestach vylodenia a následnej relokácii ľudí na úteku. Amnesty International je však znepokojená úlohou Malty pri presune koordinácie záchranných operácií na Líbyu a prekážkami, ktoré Malta kladie mimovládnym organizáciám pri záchranných činnostiach.

V minulom roku Malta opakovane odmietla vylodenie utečeneckým člnom. Vyčerpaných a traumatizovaných ľudí tým vystavila predĺženiu ich námornej cesty o dobu, kým sa okolité krajiny nedohodli, ktorá z nich by mala člnom otvoriť svoje prístavy. Malta musí s takýmito opatreniami prestať. Je poľutovaniahodné, že Malta odmietla odporúčanie, ktoré od Amnesty International v tejto veci dostala, ako aj to, že na zasadnutí OSN túto otázku otvorila iba Brazília. Mlčanie európskych krajín je veľavravnou správou o ich spoločnom zlyhaní pri riešení potrieb ľudí na úteku, migrantov a migrantiek v strednom Stredomorí.

Problematická je tiež situácia ohľadom vyšetrovania vraždy novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. Napriek niekoľkým odporúčaniam sa Malta rozhodla nepodniknúť konkrétne kroky, ktoré by viedli ku komplexnému vyšetreniu novinárkinej smrti. Ako sa uvádza v nedávnej správe Rady Európy, o vyšetrovaní objednávky vraždy neexistujú žiadne dôveryhodné dôkazy. Objednávateľom či objednávateľkám vraždy tým krajina zabezpečuje úplnú beztrestnosť. Je poľutovaniahodné, že Malta odmietla prijať odporúčania, ktoré jej boli navrhnuté. Práve preto musí teraz bezodkladne začať nezávislé a verejné vyšetrovanie tohto zločinu.“

Otvorený list Miroslavovi Lajčákovi s apelom na ochranu práv ľudí na úteku môžete svojím podpisom podporiť TU