Prelomový rozsudok o sexuálnych aktivitách medzi osobami rovnakého pohlavia v juhokórejskej armáde je obrovským víťazstvom pre práva LGBTI+ ľudí

Najvyšší súd Kórejskej republiky zrušil rozsudok nižšieho súdu, ktorý v roku 2017 poslal dvoch vojakov do väzenia za to, že sa po službe venovali dobrovoľným sexuálnym aktivitám s osobami rovnakého pohlavia.

Na správu reagovala výskumná pracovníčka Amnesty International pre východnú Áziu, Boram Jang: „Toto prelomové rozhodnutie je dôležitým víťazstvom v boji proti diskriminácii LGBTI+ ľudí v Kórejskej republike. Kriminalizácia dobrovoľných sexuálnych aktivít medzi osobami rovnakého pohlavia v juhokórejskej armáde predstavuje už dlho šokujúce porušovanie ľudských práv. Dnešné rozhodnutie najvyššieho súdu by malo vojenskému personálu otvoriť cestu k slobodnému životu bez hrozby trestného stíhania. Ďalším krokom k ukončeniu všadeprítomnej stigmatizácie, ktorej čelia LGBTI+ ľudia v Kórejskej republike, musí byť urýchlené zrušenie Článku 92.6 vojenského kódexu juhokórejskou vládou.“ 

Doplňujúce informácie 

Plénum Najvyššieho súdu Kórejskej republiky 21. apríla 2022 zrušilo rozsudky nižšieho súdu, ktorý odsúdil dvoch vojakov podľa Článku 92.6 Vojenského trestného zákona. Tento zákon stanovuje za dobrovoľné sexuálne aktivity medzi mužmi v armáde až dvojročný trest odňatia slobody na základe ustanovenia o „nemravných činoch“. 

Títo dvaja vojaci boli odsúdení na tri, respektíve štyri mesiace (plus jeden rok podmienečného trestu) väzenia v roku 2017, keď vojenské orgány viedli vyšetrovanie s cieľom identifikovať a potrestať vojakov podozrivých z pohlavných stykov s mužmi. V dôsledku vyšetrovania bolo podľa článku 92.6 Vojenského trestného zákona za údajnú účasť na dobrovoľných sexuálnych aktivitách s osobami rovnakého pohlavia obvinených viac ako 20 vojakov. 

Najvyšší súd svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že ak sa sexuálne aktivity medzi osobami rovnakého pohlavia diali na základe vzájomného súhlasu a mimo základne, v čase, keď boli vojaci mimo služby, daný zákon sa neuplatňuje. Ďalej zdôvodnil, že kriminalizácia týchto aktivít by neopodstatnene zasiahla do práva vojakov na sexuálnu autonómiu a poprela ich právo na nediskrimináciu, rovnosť a dôstojnosť, ako aj ich právo hľadať šťastie, ktoré zaručuje ústava. 

Prelomové rozhodnutie tiež zvrátilo precedensy samotného Najvyššieho súdu, ktorý v minulosti potvrdil rozsudky, na základe ktorých boli muži odsúdení za dobrovoľné homosexuálne aktivity bez toho, aby preskúmal, či k daným sexuálnym aktivitám došlo v službe alebo mimo nej a či k nim došlo na základe vzájomného súhlasu. 

Juhokórejský ústavný súd už po štvrtýkrát posudzuje, či je kriminalizácia dobrovoľných sexuálnych aktivít medzi osobami rovnakého pohlavia z radov vojenského personálu v súlade s ústavou. Od roku 2002 už trikrát rozhodol, že v súlade s ústavou je. 

Správa Amnesty International Slúžiť v tichosti: LGBTI+ ľudia v juhokórejskej armáde odhalila deštruktívny vplyv kriminalizácie dobrovoľných sexuálnych aktivít medzi osobami rovnakého pohlavia v juhokórejskej armáde na LGBTI+ ľudí (lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersex ľudí).