Protiteroristická legislatíva a prax v Egypte

Egyptská vláda pod rúškom zvýšenia štátnej bezpečnosti porušuje ľudské práva. Amnesty International dnes zverejnila správu Systematické obťažovanie v mene bezpečnosti. Tisíce Egypťanov sú svojvoľne väznení, niektorí bez obvinenia už niekoľko rokov, hoci súd už nariadil ich prepustenie. Iní boli odsúdení v nespravodlivých procesoch. Rozšírené je mučenie, páchané väzenským personálom a hlavne Štátnou bezpečnosnou vyšetrovateľskou službou, ktorá má veľké právomoci.

Správa AI obsahuje šesť kľúčových odporúčaní, ktorými by egyptská vláda mohla zastaviť cyklus násilia, vrátane zakázania tajného väznenia a zadržiavania bez možnosti komunikácie s okolím. AI žiada, aby všetky hlásené obvinenia z mučenia boli bez prieťahov a dôsledne vyšetrené.
Egyptská vláda musí expertom OSN pre mučenie a boj s terorizmom povoliť vstup do krajiny, hlavne v súvislosti s pripravovanou novou protiteroristickou legislatívou.

Návrh nových zákonných opatrení ešte nebol zverejnený, ale Egypt sa už vyjadril, že hodlá zaviesť zákony podľa vzoru USA. Amnesty International upozorňuje, že Egypt urobí veľkú chybu, ak implementuje protiteroristickú legislatívu podľa amerického Zákona o vlastenectve (Patriot Act), ktorý aj mnohí americkí odborníci považujú za obmedzenie dlhé roky budovaných ľudskoprávnych práv a slobôd.

Celú správu v anglickom jazyku nájdete na:
https://web.amnesty.org/library/index/engmde120012007