Prvé voľby do Rady OSN pre ľudské práva

Deviateho mája sa konajú prvé historické voľby do novovzniknutej Rady OSN pre ľudské práva.

Členské štáty budú spomedzi 65 kandidátov voliť jej 47 členov. Slovensko, na rozdiel od Maďarska, Poľska či Českej republiky, kandidáta do volieb nepostavilo.

Rada pre ľudské by mala byť silnejším a efektívnejším orgánom ako doterajšia Komisia pre ľudské práva, ktorá v júni zanikne. Rada bude mať možnosť efektívnejšie reagovať na aktuálne udalosti, pretože sa bude stretávať minimálne trikrát do roka, na rozdiel od stretnutí Komisie raz za rok.

Mimovládna organizácia na ochranu ľudských práv Amnesty International apeluje na vlády, aby zvolili kandidátov z takých krajín, ktoré sú schopné a ochotné chrániť a podporovať ľudské práva. Amnesty International vytvorila aj špeciálnu webovú stránku, na ktorej informuje o dodržiavaní ľudských práv v kandidujúcich krajinách.

Členovia Rady pre ľudské práva musia byť zvolení absolútnou väčšinou členských štátov OSN, minimálne 96 hlasmi z 191. Ak budú zvolení zástupcovia z krajín rešpektujúcich ľudské práva, vznikne skutočne silný orgán, ktorý obete porušovania ľudských práv na celom svete veľmi potrebujú.