Reakcie väzňov svedomia z Maratónu písania listov

Gao Zhisheng, prominentný právnik a väznený disident (Čína):

Rodine čínskeho disidenta Gao Zhishenga bolo umožnené, aby 12.januára navštívila svojho otca vo väzení.

“Je to síce drobné zlepšenie, ktoré by ale nebolo možné dosiahnuť bez podpory medzinárodného spoločenstva a ľudí z Amnesty International, za ktoré som ja a moja rodina vďačná. Dúfam, že Amnesty International bude aj naďalej pokračovať v boji, pokiaľ môj manžel nezíska slobodu,” povedala Geng He, manželka čínskeho disidenta Gao Zhishenga

Dinebari David Vareba, ropnými haváriami zamorená oblasť Bodo (Nigéria):

„Chcel by som povedať, že táto solidarita je ta najväčšia, akú sme dostali. Pomôže ľuďom z oblasti Bodo dostať sa z katastrofy, v ktorej sú.  Som ohromený tým, čo Amnesty International urobila.“

Ales Bialatski, uväznený predseda ľudsko-právnej organizácie (Bielorusko):

„Som úplne zavalený listami a pohľadnicami, ktoré mi vyjadrujú solidaritu. Som veľmi vďačný všetkým tým, ktorí mi napísali. V každom z týchto listov je cítiť národný charakter toho, kto ho napísal, ale čo majú všetky spoločné? Pochopenie a solidaritu.

Počas Nového roka sme mali dva dny voľno, tak som čítal tie stovky listov a pohľadníc.  Môžem povedať, že som nevynechal ani jediný. A všetkými zmyslami  som cítil obrovské vlny účasti a podpory, rovnako ako duševnej energie. Bol to neopísateľný Nový rok. Vážne som začal premýšľať nad tým, ako vlastne môžem poďakovať všetkým  týmto ľuďom za ich úprimnú a vrelú podporu.

Som z toho v rozpakoch, myslím, že si to ani nezaslúžim. Upokojujem sa tým, že to nie je len podpora mojej osoby, ale vyjadrenie protestu proti systematickému potlačovaniu ľudských práv. Je to jasný a jednoduchý odkaz všetkým obyvateľom Bieloruska.