Rozhodnutie o vydaní Juliana Assangea do USA vážne ohrozuje slobodu tlače

Westminsterský magistrátny súd v Londýne v stredu 20. apríla povolil vydanie Juliana Assangea do Spojených štátov amerických. Britská ministerka vnútra Priti Patel má čas rozhodnúť o prijatí žiadosti USA na Assangeovo vydanie do 18. mája 2022. Ak ministerka žiadosť Spojených štátov prijme, poruší tým zákaz mučenia a iného zlého zaobchádzania. Podľa Amnesty International by toto rozhodnutie zároveň vytvorilo alarmujúci precedens, ktorý ohrozí novinársku a vydavateľskú obec na celom svete.

„Spojené kráľovstvo má povinnosť chrániť všetkých ľudí pred vydaním do krajín, v ktorých je ohrozená ich bezpečnosť alebo život. Vláda Spojeného kráľovstva nesmie na túto povinnosť rezignovať. Americké štátne orgány si jasne vyhradili právo zmeniť podmienky, v ktorých budú Assangea väzniť, kedykoľvek to uznajú za vhodné. Skutočnosť, že sa otvorene prihlásili k takejto možnosti, vystavuje Juliana Assangea ohromnému riziku nezvratného poškodenia jeho fyzického a psychického zdravia,“ uviedla generálna tajomníčka Amnesty International, Agnès Callamard.

Vydanie Juliana Assangea do USA by bolo paralyzujúcim momentom pre slobodu tlače

Tento krok by zásadne zasiahol aj do práva širokej verejnosti dozvedieť sa o konaní vlastnej vlády, ktorá vystupuje v ich mene. „Zverejňovanie informácií vo verejnom záujme je základom slobody tlače,“ uviedla Agnès Callamard. „Vydanie Juliana Assangea [do zahraničia], na základe ktorého by čelil obvineniam zo špionáže kvôli zverejneniu utajovaných informácií, by vytvorilo nebezpečný precedens a novinári a novinárky na celom by začali zvažovať, čo si trúfnu publikovať.“

Dlhodobá samoväzba je v amerických väzniciach s maximálnym stupňom stráženia bežným javom. Táto prax je pritom považovaná za mučenie a iné zlé zaobchádzanie, ktoré medzinárodné právo výslovne zakazuje. Vláda Spojených štátov vlani pri odvolacom konaní prisľúbila, že Assangea nezavrú do väzenia s najvyšším stupňom stráženia ani ho nepodrobia osobitným administratívnym opatreniam vrátane dlhodobej samoväzby. Tento prísľub však hneď zdiskreditovala vlastným dodatkom, že si vyhradzuje právo tieto záruky kedykoľvek zmeniť. Vydaním do Spojených štátov by britská vláda vystavila Juliana Assangea riziku závažného porušovania jeho ľudských práv, pretože prázdne diplomatické záruky ho pred zlým zaobchádzaním nemajú ako ochrániť.

Zodpovednosť za ochranu Assangeových práv leží na pleciach Spojeného kráľovstva

Ak britská vláda umožní cudzej krajine trestne stíhať človeka, ktorý publikuje informácie z jej územia, vlády ďalších krajín by si mohli vziať príklad a rovnako začať uplatňovať extrateritoriálnu trestnú jurisdikciu na umlčanie novinárov a novinárok ďaleko za svojimi hranicami.

„Americké štátne orgány v prvom rade vôbec nemali vzniesť obvinenia voči Julianovi Assangeovi. Ešte stále nie je neskoro na to, aby dali veci do poriadku a nespravodlivé obvinenia stiahli. Kým sa tak nestane, vzhľadom na politickú motiváciu za týmto prípadom a potenciálne závažné následky na slobodu prejavu by sa malo Spojené kráľovstvo zdržať zastupovania Spojených štátov v akýchkoľvek ďalších odvolacích konaniach,“ doplnila Agnès Callamard.

Viac informácií o prípade a petíciu za spravodlivosť pre Juliana Assangea nájdete na tomto odkaze.