Rusko začína písať čiernu listinu “nežiadúcich” organizácií

 

Úrad generálneho prokurátora po prvý krát použil drakonický zákon o „nežiadúcich“ organizáciach proti organizácii Národný fond pre demokraciu (NFD). Úrad oznámil, že práca fondu je ilegálna, „ohrozuje ústavný poriadok Ruskej federácie, obranný potenciál a bezpečnosť štátu a požiadal Ministerstvo spravodlivosti, aby organizáciu zaregistroval ako „nežiadúcu“ organizáciu.

Jedným z priestupkov NFD boli dary komerčným a neziskovým organizáciám, ktoré dozerajú na nezávislosť volieb. Ďalšie prešľapy mali byť bližšie nešpecifikované “politické aktivity” alebo “znevažovanie služby v ruskej armáde”. NFD dlhé roky podporovala ľudské práva a aktivity občianskej spoločnosti v krajine.

Očakáva sa, že v najbližšom čase sa terčom nového zákona stanú aj iné medzinárodné organizácie. Od 21. júla oznámili ukončenie svojej filantropickej činnosti Nadácia Charles Stewart Motta a MacArthurova Nadácia v snahe vyhnúť sa označeniu.

Útok z dvoch strán

Tvrdé opatrenia proti zahraničným organizáciám nasledujú samostatný zákon z roku 2012, ktorý sa snažil zastaviť prácu takzvaných “organizácií, ktoré plnili funkciu zahraničných agentov” – ruských mimovládnych organizácií, ktoré boli financované zo zahraničia, a ktoré sa zapájali do neurčito definovaných “politických aktivít”.

Podľa tohto zákona musia byť mimovládne organizácie označené ako “zahraniční agenti”, a rovnako aj zaregistrované. Zároveň sa vedie bezprecedentná kampaň za účelom očierniť neziskové organizácie v médiách kontrolovaných štátom.

Celkovo Ministerstvo spravodlivosti zaregistrovalo 81 mimovládnych organizácií ako “zahraničných agentov”, 7 z nich neskôr zrušili tento status. Päť nových mimovládnych organizácií pridali na zoznam iba tento mesiac, medzi inými aj “Golos-Ural”, ktorá je súčasťou celonárodného zoskupenia, ktoré dohliada na voľby ako aj dve ľudsko-právne mimovládne organizácie.

Zo celkového zoznamu “zahraničných agentov” profitovalo z pomoci NFD prinajmenšom 24 organizácií.

Pozadie

Amnesty International v júli upozornila, že nový krok ruského parlamentu k postaveniu tzv. nežiadúcich organizácií mimo zákon je ďalším klincom v rakve pre slobodu vyjadrovania a pre občiansku spoločnosť v Rusku.

Rada federácie, horná komora ruského parlamentu predložila generálnemu prokurátorovi a ministerstvu zahraničných vecí zoznam 12 zahraničných mimovládnych organizácií pracujúcich v Rusku. Toto môže viesť k zákazu činnosti týchto organizácií, pretože sú “nežiadúce“ podľa zákona prijatého v máji tohto roka. “Nežiadúce organizácie“ sú v zákone zoširoka definované ako tie, ktoré predstavujú hrozbu pre “ústavný poriadok krajiny, obranný potenciál alebo štátnu bezpečnosť“.

“Toto je neoprávnená a nepotrebná taktika zacielená na ukončenie legitímnych aktivít tých, ktorých práca nemá priazeň ruských autorít. Mimovládne organizácie, ruské i zahraničné, sú už teraz dôkladne monitorované a už teraz existujú dostatočné právne mechanizmy na boj proti tým organizáciám, ktoré môžu byť zapojené do nezákonných aktivít.“

Na zozname sú okrem iných Krymská misia Human Rights a Freedom House, organizácie pracujúce s ukrajinskými diaspórami na celom svete a niekoľko nadácií, ktoré poskytujú finančné prostriedky a podporu iniciatívam občianskej spoločnosti v Rusku.

Hovorcovia Rady federácie, hornej komory ruského parlamentu, naznačili, že zoznam nie je ani konečný, ani úplný. Kroky parlamentu zdôvodnili tým, že súčasný “nevídaný rozsah“ finančnej podpory “politických aktivít“ mimovládnych organizácií zo zahraničných zdrojov predstavuje “miernu agresiu“ proti Rusku a jeho občanom.

“Kritériá, ktoré budú ruské autority používať na označenie ‘nežiadúcich organizácií‘ sú nejasne definované, svojvoľné a zahmlené,“ povedal John Dalhuisen.

“Ak generálny prokurátor a ministerstvo zahraničných vecí odsúhlasia, že tieto organizácie predstavujú hrozbu, tak organizácie budú v Rusku s okamžitou platnosťou zakázané.“

“Autority by mali okamžite začať pracovať na zrušení tohto zákerného zákona o  “zahraničných agentoch” a “nežiadúcich” zahraničných organizáciách.”