Sierra Leone: Diamanty za zbrane

Amnesty International (AI) požaduje ukončenie medzinárodného obchodu s diamantmi z oblastí Sierra Leone pod správou povstaleckých jednotiek. Diamanty zo Sierra Leone sa používajú na zaplatenie transferov zbraní pre Jednotný revolučný front (RUF), ktorý je zodpovedný za vážne porušovanie ľudských práv v krajine.
“Vlády, spoločnosti a obchodné inštitúcie ako je Najvyššia rada pre diamanty (Hoge Raad Voor Diamant, HRD) sídliaca v belgických Antwerpách, musia podniknúť okamžité kroky na zastavenie obchodovania s diamantmi z oblastí Sierra Leone, kontrolovaných RUF,” uvádza Amnesty International.

Podobné kroky musia podniknúť aj ďalšie hlavné centrá obchodu s diamantmi – Veľká Británia, Izrael a India.

V roku 1997 Bezpečnostná rada OSN uvalila embargo na predaj zbraní do Sierra Leone. O rok neskôr bolo embargo pozmenené a platí iba pre nevládne jednotky. Napriek tomuto embargu, existujú závažné svedectvá naznačujúce, že dodávky zbraní a vojenských zariadení pre RUF naďalej pokračujú z rôznych zdrojov. Využíva sa tranzit cez Libériu a Burkina Faso, kadiaľ sa do krajiny dostávajú zbrane pochádzajúce z Ukrajiny a Bulharska.

Amnesty International vyzvala všetky vlády, aby podnikli potrebné opatrenia na zabránenie transferov vojenských, bezpečnostných a policajných zariadení alebo vojenských výcvikov pre povstalecké jednotky v Sierra Leone. Prerušené majú byť aj dodávky logistickej a finančnej podpory umožňujúce uskutočnenie transferov zbraní. Ďalším opatrením by mala byť kontrola hraníc podporená prísnym dodržiavaním stále platného embarga Bezpečnostnej rady OSN.

“Uplatňovanie embarga musí byť posilnené zavedením nezávislého vyšetrovania obchodu s diamantmi v oblasti, aby sa tak zaručilo, že z obchodu s diamantmi pochádzajúcich z oblastí pod kontrolou RUF sa nefinancujú ďalšie dodávky zbraní,” uvádza AI.

Generálny tajomník OSN vo svojej správe pre Bezpečnostnú radu OSN 22. mája uvádza: “Bezpečnostná rada môže žiadať prehodnotenie a posilnenie sankcií, vrátane opatrení, ktoré zabránia veliteľom RUF profitovať z nelegálneho využívania minerálnych zdrojov, najmä diamantov.” AI preto vyzýva Bezpečnostnú radu, prešetriť pôvod diamantov exportovaných z Libérie, Guiney a Pobrežia Slonoviny, aby sa zaručilo, že nepochádzajú z oblastí pod kontrolou RUF. Uvedené krajiny by mali umožniť vyšetrovanie, dodáva organizácia na ochranu ľudských práv.

Amnesty International taktiež vyzýva relevantné vlády, aby zaviedli efektívne opatrenia na reguláciu a kontrolu obchodu s diamantmi za účelom zabezpečiť transparentnosť o pôvode diamantov.

Najvyššia rada pre diamanty (HRD) v Belgicku a Central Selling Organisation of the Beers group so sídlom v Londýne, musia taktiež podniknúť kroky na zabezpečenie transparentnosti, aby vyvrátili podozrenie, že legitímni obchodníci s diamantmi nie sú zainteresovaní v predaji diamantov pochádzajúcich z oblastí Sierra Leone kontrolovaných RUF.

Amnesty International nezaujíma stanovisko a nezúčastňuje sa represívnych ekonomických sankcií a bojkotov, taktiež nie je proti legitímnemu obchodu s diamantmi. Organizácia uznáva, že pre vedúce krajiny v ťažbe minerálnych látok sú diamanty veľmi dôležitou komoditou, najmä pre Južnú Afriku, Botswanu a Namíbiu.

Obchod s diamantmi:

Medzinárodný obchod s diamantmi je významne centralizovaný juhoafrickou spoločnosťou De Beers group of South Africa, ktorá kontroluje takmer 65% svetovej ťažby a marketingu a HRD sídliacou v belgických Antwerpách, ktorá kontroluje takmer 75% svetového obchodu s diamantmi.
Diamanty zo Sierra Leone nie sú rozhodujúce pre celosvetové diamantové odvetvie. V skutočnosti, podľa odhadu tvoria iba 1% celkového objemu diamantov predaných na celom svete. Avšak na komunitu obchodníkov s diamantmi sa spustila lavína kritiky, že stále nedokázali zabezpečiť efektívny mechanizmus, ktorý by zaručil transparentnosť obchodovania s touto komoditou.
Najväčšia svetová spoločnosť venujúca sa ťažbe diamantov a marketingu De Beers of South Africa, vo februári 2000 oznámila, že viac nebude nakupovať diamanty z oblastí kontrolovaných akoukoľvek ozbrojenou skupinou, ktorá je v opozícii voči legitímnej vláde v krajine.
Amnesty International preto vyzýva De Beers aby umožnila vykonanie nezávislého auditu uznávanými expertmi a zástupcami vlády. Takýmto auditom by sa utíšili pochybnosti medzinárodného spoločenstva o pôvode diamantov na trhu.
V súčasnosti sa v Sierra Leone ťažia diamnanty v oblastiach pod kontrolou RUF, ktorá ich predáva cez Libériu, Pobrežie Slonoviny a Guineu. Diamanty sú malé, je ich možné previezť v malých balíčkoch a ich cena sa odhaduje do 70 miliónov dolárov. Takáto neprehľadnosť medzinárodného obchodu s diamantmi zvyšuje znepokojenie nad pravdivosťou štatistík z diamantového priemyslu.
OSN a viacero mimovládnych organizácií už v minulosti pravidelne vyzývalo za väčšiu transparentnosť aktivít HRD. V Skupinovej správe Bezpečnostnej rade OSN o sankciách uvalených na Angolu sa uvádza: “Belgické úrady nedokázali ustanoviť efektívny režim na identifikáciu importu diamantov. Taktiež nebol zavedený program na kontrolu aktivít podozrivých brokerov, obchodníkov a predajcov – v skutočnosti sa ukazuje, že všetkým bolo umožnené voľne cestovať a obchodovať bez prekážky”.
Zástupcovia OSN na stretnutí s predstaviteľmi AI v máji tohto roku vyjadrili znepokojenie aj nad netransparentným charakterom štatistík obchodu v Belgicku, najmä pokiaľ ide o krajinu pôvodu diamantov.
Amnesty International vyzýva vlády, aby nariadili medzinárodnej komunite obchodujúcej s diamantmi, najmä HRD, podniknúť okamžité kroky na zavedenie povinného deklarovania pôvodu diamantov, nie iba poslednej krajiny, z ktorej boli diamanty zaslané.