Sľub ľudských práv ostáva pre milióny ľudí nenaplnený

Amnesty International (AI) dnes zverejnila Výročnú správu o stave ľudských práv vo svete a upozornila, že vlády, ktoré nedokázali zabrániť porušovaniu ľudských práv, dlhujú ľuďom ospravedlnenie. “Vlády dnes musia preukázať rovnaké odhodlanie a odvahu, aké pred šesťdesiatimi rokmi viedli k prijatiu Všeobecnej deklarácie ľudských práv,” uviedla Irene Khan, generálna tajomníčka Amnesty International. 

Hoci od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv uplynulo už 60 rokov, najmenej v 81 krajinách sveta sa ľudia naďalej stávajú obeťami mučenia, v 54 krajinách čelia nespravodlivým súdnym procesom, v 77 štátoch sa nemôžu slobodne vyjadrovať.

„Rok 2007 bol charakteristický neschopnosťou západných vlád a ľahostajnosť nastupujúcich veľmocí riešiť najvážnejšie krízy. To viedlo k predlžovaniu konfliktov a prehlbovaniu nerovností medzi ľuďmi,“ vysvetľuje Irene Khan. „V konfliktmi sužovaných miestach sveta, akými sú Darfúr, Zimbabwe, Gaza, Irak či Mjanmarsko sú potrebné okamžité kroky. „Svetoví predstavitelia popierajú svoju zodpovednosť. Situácia v Iraku či Afganistane však ukazuje, že bezprávie sa nechápe len ako jednotlivé ľudské tragédie, ale jeho vírus sa rýchlo šíri a môže ohroziť každého z nás,“ upozornila Irene Khan.

Výzvou je nástup nových predstaviteľov a veľmocí 
Amnesty International varovala, že najväčšou hrozbou pre budúcnosť ľudských práv je absencia spoločnej vízie. Tá je výzvou najmä pre novozvolených predstavitelia štátov sveta a nastupujúce veľmoci. Je na nich, aby odmietli krátkozrakú politiku svojich predchodcov, výsledkom ktorej je nebezpečný a rozdelený svet.

„Príkladom musia ísť najvplyvnejší svetoví hráči, práve u nich však chýba vodcovstvo a politická vôľa,” konštatuje sa Irene Khan.

Čína musí naplniť sľuby, ktoré dala svetu pri kandidatúre na organizátorský post olympijských hier. Ak chcú Spojené štáty americké obnoviť svoju dôveryhodnosť, musia zatvoriť väznicu Guantánamo i ďalšie utajované väznice vo svete, postaviť zajatcov pred riadne súdy, alebo ich prepustiť a bezvýhradne sa vzdať mučenia. Je načase, aby Rusko ukázalo väčší rešpekt voči politickému disentu a nulovú toleranciu k bezpráviu v Čečensku. Európska únia musí zahájiť vyšetrovanie zapojenia svojich členov do nezákonných aktivít CIA.

Svetová verejnosť sa umlčať nenechá

Verejnosť na celom svete sa stále hlasnejšie hlási o svoje práva, ako to vlani ukázali napríklad mjanmarskí mnísi, právnici v Pakistane či aktivistky za práva žien v Iráne. Ich odhodlanie nie je možné umlčať, a ak si vlády tieto hlasy odmietajú vypočuť, škodia tým len sebe.

Správa AI dokumentuje následujúce trendy stavu ľudských práv vo svete: 
– ozbrojené skupiny i vládne sily beztrestne útočia na civilistov
– násilie na ženách je prítomné vo všetkých svetových regiónoch a spoločnostiach
– mučenie sa stáva prijateľným spôsobom získavania informácií
– dochádza k útlaku disentu a útokom na novinárov a aktivistov
– utečencom a migrantom sa nedostáva potrebnej ochrany.

Celú správu nájdete v anglickom jazyku na tejto stránke .