Smrť kubánskeho väzňa svedomia po protestnej hladovke musí byť predzvesťou zmeny

Amnesty International vyzýva kubánskeho prezidenta Raula Castra, aby okamžite a bezpodmienečne prepustil všetkých väzňov svedomia potom, ako politický aktivista zomrel na následky držania protestnej hladovky.

„Tragická smrť Orlanda Zapatu Tamayu je hrozivý názorný príklad toho, akému zúfalstvu sú vystavení väzni svedomia, ktorí nevidia žiadnu nádej na prepustenie z nespravodlivého a dlhodobého väznenia“, povedal výskumný pracovník Amnesty International pre karibskú oblasť Gerardo Ducos. „Musí byť vykonané dôkladné vyšetrovanie, aby sa zistilo, či rolu pri jeho smrti nezohralo aj zlé zaobchádzanie.“

Orlando Zapata Tamayo bol zatknutý v marci 2003 a v máji 2004 bol za „neúctu“, „porušenie verejného poriadku“ a „odpor“ odsúdený na 3 roky väzenia.

Potom bol ešte niekoľkokrát súdený na základe ďalších obvinení „neposlušnosti“ a „porušenia poriadku v trestnej inštitúcii“, naposledy v máji 2009. V čase svojej smrti si odpykával celkový trest 36 rokov väzenia.

„To, že Orlando Zapata Tamayo, vystavený dlhodobému trestu cítil, že pre neho neexistuje iná cesta len držať protestnú hladovku, je nesmiernym obvinením pokračujúceho potláčania politického disentu na Kube“, povedal Gerardo Ducos.

„Smrť Orlanda Zapatu taktiež zdôrazňuje naliehavú potrebu Kuby pozvať medzinárodných právnych expertov do krajiny za účelom overenia rešpektovania ľudských práv, a predovšetkým záväzkov týkajúcich sa Medzinárodnej konvencie občianskych a politických práv.“

Orlando Zapata Tamayo bol jedným z 55 väzňov svedomia na Kube adoptovaných Amnesty International.

Väčšina z nich bola medzi 75 ľuďmi, ktorých v marci 2003 počas masívneho zásahu proti politickým aktivistom autority zadržali. Súdne procesy, bez akéhokoľvek nezávislého súdnictva na Kube, sú často len stručné a ďaleko zaostávajú za štandardami medzinárodných spravodlivých procesov. Po vynesení rozsudkov sú šance na odvolanie doslova nulové.