Smrť nigérijskej žiadateľky o azyl, Semiry Adamu

V marci 1998 priletela dvadsaťročná Semira Adamu na Národné letisko v Bruseli a požiadala o azyl. Ako dôvod uviedla fakt, že je nútená do polygamného manželstva s mužom, ktorý je o 40 rokov starší ako ona. Jej žiadosť o azyl však bola zamietnutá, a následne sa belgické úrady päťkrát neúspešne pokúsili vyhostiť ju z krajiny.

Ráno 22. septembra 1998 bola Semira Adamu odvezená policajnou dodávkou z detenčného centra Steenokkerzeel, ktoré je v blízkosti letiska a kde bola Semira zadržiavaná od svojho príchodu v marci. Priviezli ju k lietadlu spoločnosti Sabena, ktorým mala odletieť naspäť do Toga (odkiaľ pôvodne v marci priletela). Podľa správ ju eskortovali jedenásti ozbrojení muži, a traja ju sprevádzali až do lietadla. Dvaja si ju usadili medzi seba, kým tretí celý postup filmoval videokamerou.

Na základe informácií z tlače policajti Semiru spútali, verbálne a napokon aj fyzicky ju napádali. Na bližšie nešpecifikovanú dobu (v tlači sa použil výraz „un certain temps“) policajti použili tzv. „poduškovú techniku“ – pritlačili jej na tvár podušku, aby nemohla hrýzť a kričať. Semira upadla do bezvedomia a policajti okamžite vyhľadali lekársku pomoc.

Semira bola prevezená do bruselskej nemocnice St. Luc Hospital asi o dvanástej hodine. Pohotovostná služba diagnostikovala výron krvi do mozgu a zástavu srdca. Asi o 21.30 lekári konštatovali smrť.

V súvislosti s prípadom podal belgický podpredseda vlády a minister vnútra Louis Tobback demisiu. V liste belgickým úradom Amnesty International privítala zahájenie súdneho vyšetrovania okamžite po udalosti, vyjadrila svoje znepokojenie nad celým prípadom, ako aj návrhy ohľadne ďalších krokov.

25. septembra 1998 adresovala Amnesty International belgickým úradom svoje obavy ohľadne smrti Semiry Adamu, 20 ročnej nigérijskej žiadateľky o azyl, ktorá zomrela ráno 22. septembra 1998 počas pokusu o nútenú deportáciu. V liste ministrovi vnútra, Amnesty International:

* víta promptné začatie vyšetrovania celej záležitosti, ako aj oznámenie, že dvaja policajti zodpovední za celú operáciu sú v súčasnosti prešetrovaní v súvislosti s možným obvinením zo zabitia.

* žiada vládu o kópiu videozáznamu z deportácie a konečnú pitevnú správu, pokiaľ je už k dispozícii. Organizácia taktiež požaduje informáciu o eventuálnom výsledku vyšetrovania okolností a príčiny smrti Semira Adamu a z toho vyplývajúcich trestných alebo disciplinárnych dôsledkov .

* vyjadruje obavy zo skutočnosti, že ústa deportovanej boli zakryté rúškou, ktorá jej mohla brániť v dýchaní. Taktiež je zarážajúci postoj Ministerstva vnútra, podľa ktorého počas prvých ôsmych mesiacov v tomto roku bol tento spôsob použitý dvanásťkrát na umlčanie protestov deportovaných.

* vyzýva vládu na začatie plného a nezaujatého vyšetrovania viacerých ďalších prípadov údajne neprimeraného správania policajtov počas vypovedaní z krajiny, spolu s úplnou správou o umlčovacích technikách používaných na zvládnutie vzpurných deportovaných a tréningu ľudí oprávnených k takýmto deportáciam. Taktiež upozorňuje, že tieto nálezy by mali byť dostupné širokej verejnosti.