Spoločné vyhlásenie Amnesty International a Human Rights Watch vo veci palestínskych MVO vyhlásených za teroristické organizácie

22. októbra 2021

Označením palestínskych mimovládok za teroristické organizácie Izrael nehanebe útočí na ľudské práva

Izraelské ministerstvo obrany dňa 19. októbra 2021 vydalo vojenský rozkaz, ktorým šesť palestínskych organizácií občianskej spoločnosti na Okupovaných palestínskych územiach označilo za „teroristické organizácie“. Ide o združenia Addameer, al-Haq, Defense for Children International – Palestine, Union of Agricultural Work Committees (zväz poľnohospodárskych výborov), Bisan Center for Research and Development a Union of Palestinian Women’s Committees (zväz palestínskych ženských výborov), ktorých činnosť týmto rozhodnutím Izrael oficiálne považuje za protizákonnú. Týmto označením, ktoré sa opiera o izraelský „protiteroristický zákon“ z roku 2016 obsahujúci právnu úpravu činnosti mimovládnych organizácií, sa izraelské orgány oprávnili zatvoriť kancelárie predmetných organizácií na územiach okupovaných Izraelom, skonfiškovať im majetok, zatknúť a väzniť ich pracovníkov a pracovníčky, a zároveň zakazuje finančné podporovanie týchto združení, ba dokonca aj verejné vyjadrovanie podpory pre ich aktivity.

Amnesty International a Human Rights Watch, ktoré s viacerými z týchto združení úzko spolupracujú, uvádzajú v spoločnom vyhlásení:

„Izraelská vláda týmto nehoráznym a nespravodlivým rozhodnutím útočí na medzinárodné hnutie za dodržiavanie ľudských práv. Po celé desaťročia sa izraelské orgány systematicky usilujú znemožniť monitorovanie porušovania ľudských práv a umlčať a trestať kritiku ich represívnej vlády nad palestínskym obyvateľstvom. Zatiaľ čo pracovníci a pracovníčky našich organizácií čelili deportáciám a zákazom cestovania, hlavný nápor represií vždy znášali palestínski obrancovia a obrankyne ľudských práv. Vystupňovaním represií až po toto alarmujúce, de facto likvidačné rozhodnutie je dnes ohrozená práca najvýznamnejších palestínskych organizácií občianskej spoločnosti. Zlyhania medzinárodného spoločenstva, ktoré už desaťročia nedokáže adekvátne reagovať na vážne porušovanie ľudských práv zo strany Izraela a vyvodiť zmysluplné dôsledky, povzbudzuje izraelské orgány k takýmto nehanebným krokom.

Reakcia medzinárodného spoločenstva na tento krok izraelskej vlády preverí v praxi jeho vlastný záväzok chrániť obrancov a obrankyne ľudských práv. Naše organizácie sú hrdé na spoluprácu s palestínskymi partnerskými organizáciami a skupinami. Spolupracujeme s nimi už dekády a prehlasujeme, že práve ony sú príkladom toho najlepšieho z celosvetovej občianskej spoločnosti. Stojíme preto pri nich a spoločne namietame proti tomuto nehoráznemu rozhodnutiu.“

Zdroj: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/israel-opt-designation-of-palestinian-civil-society-groups-as-terrorists-a-brazen-attack-on-human-rights/