Srí Lanka: Pocet obetí na civilistoch neustále stúpa

Viac ako 4500 civilistov zomrelo podla odhadov pocas bojov vo východnom regióne Srí Lanky. Zaciatkom tohto týždna bolo v jediný den nahlásených niekolko stoviek obetí. Amnesty International (AI) zdôraznuje, že všetky strany konfliktu musia podniknút kroky, aby sa predišlo dalšiemu masovému vraždeniu civilistov. 

Odhaduje sa, že okolo 100 tisíc civilistov zostáva v bojovej zóne na severe krajiny, uväznených medzi dvoma stranami konfliktu: srílanskou armádou a hnutím Tigri oslobodenia tamilského Ílamu (LTTE). V pondelok 20. Apríla srílanská vláda dala Tamilskými tigrom jeden den na to, aby odložili zbrane alebo budú celit „finálnej ofenzíve“. Podobné vyhlásenia zväcšujú obavy, že pocet obetí na civilistoch by mohol opät rást.

„Prvoradá je bezpecnost civilistov, ktorí sú uväznení medzi srílanskými ozbrojenými silami a Tamislkými tigrami,“ povedala expertka AI na Srí Lanku Yolanda Fosterová. AI zdôraznuje, že srílanská vláda a LTTE by na základe svojich záväzkov voci medzinárodnému humanitárnemu právu mali okamžite zaviest všetky potrebné opatrenia, aby sa predišlo dalšiemu nezákonnému zabíjaniu.

„LTTE a srílanská vláda musia okamžite pozastavit boje a súhlasit s predlžením humanitárnej pauzy na primeranú dobu s cielom umožnit civilistom opustit konfliktnú zónu. Takisto by mali opät umožnit civilistom prístup k vode, jedlu a zdravotnému materiálu,“ tvrdí Fosterová.

Obe strany konfliktu by mali dodoržiavat zásady medzinárodného humanitárneho práva za všetkých okolností. Konanie vlády však nasvedcuje tomu, že sa skôr uchýlila k použitiu tažkých zbraní, ktoré sa majú pooužívat na bežných vojnových poliach a nie sú schopné presného cielenia.

„Tamilskí tigri musia skoncit s násilným verbovaním do armády, používaním civilistov ako živých tercov a s útokmi na tých civilistov, ktorí sa pokúsili o útek z nimi ovládanej zóny,“ povedala Yolanda Fosterová. Amnesty rázne žiada, aby Tamilskí tigri dovolit civilistom opustit konfliktnú zónu.

„Predstavitelia Srí Lanky by mali povolit prístup medzinárodných pozorovatelov do „prijímacích centier“, aby zabezpecili, že s unikajúcimi civilistami a bývalými vojakmi sa bude zaobchádzat v súlade s medzinárodnými štandardami,“ povedala Yolanda Fosterová.

Amnesty International vyzvala Bezpecnostnú Radu OSN, aby o kríze diskutovala bez dalšieho odkladu.

„Rada musí vyjadrit znepokojenie nad zväcšujúcim sa násilím a zhoršujúcou sa humanitárnou a ludsko-právnou situáciou, co sa odrazilo v posledných dnoch hlavne na vysokých císlach obetí z radov civilistov,“ povedala Yolanda Fosterová.

Amnesty International upozornuje, že je potrebné okamžite konat. Obe strany musia dodržat svoje záväzky v rámci medzinárodného humanitárneho práva a musia nielen obmedzit pocet obetí na civilistoch a ale tiež zaistitt, že humanitárna pomoc sa dostane k rodinám, ktoré sú v zúfalej situácii.