Štáty musia uvaliť embargo na tovar z izraelských osád a zastaviť porušovanie práv Palestínčanov

„Medzinárodné spoločenstvo musí zakázať import všetkých tovarov vyrobených na území nelegálnych izraelských osád a ukončiť tak miliónové zisky, ktoré podporujú masové porušovanie ľudských práv Palestínčanov,“ vyhlásila dnes Amnesty International.

Pri príležitosti 50teho výročia izraelskej okupácie Západného brehu Jordánu, vrátane východného Jeruzalema a pásma Gazy, Amnesty Intermational spúšťa novú kampaň, ktorou vyzýva štáty po celom svete, aby zakázali predaj produktov z izraelských osád na svojich trhoch a zároveň zastavili pôsobenie svojich spoločností na území osád a obchodovanie s tovarmi z týchto území.

 „Celé desaťročia sa svet nečinne prizeral ako Izrael ničí Palestínčanom domovy a plieni ich krajinu a prírodné zdroje za účelom zisku. Kým palestínska ekonomika bola paralyzovaná päťdesiatimi rokmi nezákonných politík, v izraelských osadách vznikol prosperujúci biznis, postavený na systematickom utláčaní palestínskeho obyvateľstva,“ uviedol Salil Shetty, generálny tajomník Amnesty International.

 „Nestačí už päťdesiat rokov iba vyjadrovať odsúdenie nad expanziou izraelských osád. Je načase, aby štáty podnikli konkrétne medzinárodné kroky na zastavenie financovania izraelských osád, ktoré sú samy do oči bijúcim porušením medzinárodného práva a vojnovým zločinom.“

Stovky miliónov dolárov vo forme tovarov vyprodukovaných v osadách na okupovaných  palestínskych územiach sú každoročne medzinárodne vyvážané a to napriek faktu, že prevažná väčšina štátov oficiálne označila izraelské osady za nelegálne v zmysle medzinárodného práva. V priebehu rokov Izrael a medzinárodné podniky umožnili a podporovali budovanie a rozmach izraelských osád.

Izraelská politika usídľovania izraelských občanov na Okupovaných palestínskych územiach viedla k nespočetným porušeniam ľudských práv. Desaťtisíce palestínskych obydlí a majetkov bolo zdemolovaných Izraelom a stovky Palestínčanov boli násilne vysídlení, množstvo rodín bolo vytlačených zo svojich domovov, alebo pozemkov za účelom vyprázdnenia oblastí pre izraelské osady. Minimálne 100,000 hektárov palestínskej pôdy bolo zhabanej výlučne na stavbu osád.

Izrael okrem toho nezákonne prevzal kontrolu nad palestínskymi prírodnými zdrojmi, ako sú voda, úrodná pôda, kameňolomy a minerály a odklonil ich tak, aby z nich profitoval priemysel v osadách pri tvorbe poľnohospodárskych produktov, stavebných materiálov a spracovaného tovaru, ktoré sú často vyvážané do zahraničia. Izrael zároveň zaviedol svojvoľné obmedzenia, ktoré oberajú Palestínčanov o prístup k ich vlastnej vode, pôde a iným zdrojom, čím obmedzil ich ekonomický rozvoj a porušil ich ekonomické a sociálne práva.

Na Západnom brehu Jordánu infraštruktúra osád vrátane „ciest iba pre osadníkov“ rozdelila palestínske mestá a dediny a výrazne obmedzila schopnosť Palestínčanov slobodne sa pohybovať. Izrael zároveň už takmer desať rokov pokračuje v ilegálnej vzdušnej, námornej a pozemnej blokáde Pásma Gázy, v dôsledku čoho drží dva milióny ľudí na území menšom ako polovica New Yorku.

„Jednou z tragédií päťdesiat rokov neprestajnej okupácie je, že si svet zvykol na útlak a ponižovanie, ktorému Palestínčania dennodenne čelia na okupovaných teritóriách,“ povedal Salil Shetty.

„Ako môžu štáty aj naďalej finančne podporovať vo svojej podstate krutú, diskriminačnú a zločineckú politiku osád, ktorá umožňuje izraelským osadníkom žiť na ukradnutých pozemkoch v domoch so zavlažovanými trávnikmi a bazénmi, kým palestínske komunity na ich prahu sú obrané o prístup k čistej vode a elektrine postačujúcej na pokrytie ich základných potrieb?“

Všetky štáty majú jasnú povinnosť zabezpečiť dodržiavanie medzinárodného humanitného práva. Zároveň nesmú uznať ani žiadnym spôsobom podporiť ilegálny stav, ktorý nastal v dôsledku izraelskej osadníckej politiky, ale naopak by mali využiť svoj vplyv na zastavenie takéhoto porušovania ľudských práv.

„Štáty, ktoré budú aj naďalej pomáhať izraelským osadám ekonomicky prekvitať očividne podkopávajú svoje medzinárodné záväzky a samotné politiky, ktoré sa zaviazali dodržiavať. Je povinnosťou štátu na základe medzinárodného práva zaistiť, aby jeho konanie a konanie jeho občanov nepodporovalo protizákonné konanie,“ uviedol Salil Shetty. 

 „Zákazom tovaru z izraelských osád a prijatím zákonov a regulácií, ktoré zabránia firmám pôsobiť v týchto osadách, vlády na celom svete dostanú príležitosť reálne zmeniť životy miliónov Palestínčanov, ktorí museli strpieť desaťročia nespravodlivosti, ponižovania a diskriminácie.“

Nespočetné rezolúcie OSN potvrdili, že izraelské osady porušujú medzinárodné právo. Najnovšie Bezpečnostná rada OSN prijala v decembri 2016 rezolúciu, ktorou žiada Izrael, aby zastavil všetky osídľovacie aktivity na Okupovaných palestínskych územiach. Táto rezolúcia zároveň požaduje od všetkých štátov, aby rozlišovali vo všetkých svojich aktivitách medzi štátom Izrael a územiami okupovanými od roku 1967.

Napriek tomu Izrael v uplynulých mesiacoch zvýšil expanziu a podporu osídľovania, ohlásiac plány na výstavbu ďalších tisícok nových obydlí v už existujúcich osadách ako aj plány na výstavbu ďalších tisícok obydlí v dvoch nových osadách na okupovanom Západnom brehu Jordánu.

“Izrael dal jasne najavo, že udržanie a rozširovanie osád je nadradené medzinárodnému právu. Je čas, aby dal svet jasne najavo, že viac nebude tolerovať do očí bijúce nerešpektovanie medzinárodného práva zo strany izraelských autorít,“ povedal Salil Shetty.

Od začiatku okupácie v roku 1967, Izrael posilnil svoju represívnu vojenskú nadvládu nad Okupovanými palestínskymi územiami prostredníctvom tisícok armádnych nariadení. Množstvo z nich kriminalizuje nenásilné aktivity a zavádza rozsiahle obmedzenia, ktoré narúšajú každodenný život Palestínčanov.

Armádne nariadenia boli zároveň použité za účelom skrytia rozšírených porušovaní ľudských práv a medzinárodného práva, vrátane rozsiahleho zhabávania pozemkov a prírodných zdrojov, demolovania príbytkov a podnikov, svojvoľného zatýkania a nezákonného zadržiavania stoviek a tisícok Palestínčanov a kolektívneho trestu pre milióny Palestínčanov. Existujú aj záznamy o nezákonných zabitiach Palestínčanov izraelskými obrannými zložkami v uplynulých rokoch.

 „Je neuveriteľne šokujúce, že odkedy okupácia pred päťdesiatimi rokmi začala, stretávame sa s prakticky totálnou beztrestnosťou za desaťročia vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a porušovania ľudských práv páchaných na Okupovaných palestínskych územiach,“ povedal Salil Shetty.  

 „Svet je za 50 rokov svedkom privysokého účtu ignorovania príšerných porušení násilností a vytrvalého rozširovania ilegálnych osád. Práve preto je nesmierne dôležité, aby štáty podnikli efektívne kroky za ukončenie porušovania práv.

 „Mali by začať uvalením medzinárodného embarga na tovary z osád, rozsiahleho zbrojného embarga na Izrael a palestínske ozbrojené skupiny a ukončením desaťročí beztrestnosti, vrátane skutočného prešetrenia Medzinárodným trestným súdom. Palestínčania nesmú byť odsúdení na alšie polstoročie útlaku a nespravodlivosti.“

****************************************

Pre viac informácií, alebo na dohodnutie interview, prosím, kontaktujte

Sara Hashash, MENA Media Manager in London na [email protected] alebo voajte +44 207 413 5511

Alebo kontaktujte Amnesty International’s press office na  +44 20 7413 5566 email: [email protected]  twitter: @amnestypress