Stretnutie dobrovoľníkov Amnesty International z Českej Republiky

Od 11. do 13. novembra sa v Pardubickom okrese, v mestečku Oucmanice, konalo stretnutie dobrovoľníkov Amnesty International z Českej Republiky. Stretnutie malo po prvýkrát aj svoje slovenské zastúpenie.

Poslaním stretnutia bola výmena skúsenosti, vzájomná motivácia, načerpanie nových  nápadov ako robiť budúce akcie a kampane v rámci Amnesty International. Počas dvoch dní si aktivisti vypočuli zaujímavé bloky , prednášky a zúčastnili sa netradičných workshopov. Medzi aktivistov prišla aj Klára Kalibová z organizácie In Iustitia, aby im viac povedala o pravicovom extrémizme. Okrem toho si aktivisti z Českej republiky  mali možnosť vypočuť si a dozvedieť sa viac o fungovaní hnutia na Slovensku. Atmosféru stretnutia zachytávajú fotografie tu.