Sýria: Najnovšie vyšetrovanie odhalilo hromadné popravy a vyhladzovanie

Nová mrazivá správa, ktorú vydala Amnesty International, prináša dôkazy o využívaní mimosúdnych popráv hromadnými obeseniami vo väzení Saydnaya. V rokoch 2011 až 2015 tam každý týždeň a často dva krát za týždeň dochádzalo k obeseniam až 50 ľudí. Počas piatich rokoch bolo vo väzení Saydnaya v tajnosti obesených okolo 13 tisíc ľudí, z ktorých väčšina patrila k civilnému obyvateľstvu, ktorí boli považovaní za odporcov vlády.

Prečítajte si článok Denníku N o našej najnovšej výskumnej správe. 

Ľudské jatky: Hromadné obesenia a vyhladzovanie vo väzení Saydnaya v Sýrii tiež ukazuje ako vláda úmyselne vytvára vo väzení neľudské podmienky – opakovaným mučením, systematickým odopieraním jedla, vody, liekov a zdravotnej starostlivosti. Správa dokumentuje ako tieto vyhladzovacie politiky zabili množstvo zadržaných.

Tieto praktiky, ktoré sú vojnovými  zločinmi a zločinmi proti ľudskosti povolili na najvyšších úrovniach sýrskej vlády.

“Horory, o ktorých v správe rozprávame odkrývajú tajnú a obludnú kampaň schválenú na najvyšších úrovniach sýrskej vlády. Jej cieľom je zničiť akýkoľvek nesúhlas medzi sýrskym obyvateľstvom,” povedala Lynn Maaloufová, zástupkyňa riaditeľa Amnesty Interntational pre výskum v regionálnej kancelárii v Bejrúte.

“Žiadame, aby sýrske úrady okamžite zastavili mimosúdne popravy, mučenie a neľudské zaobchádzane vo väzení Saydnaya a v ostatných vládnych väzeniach v Sýrii. Rusko a Irán, ktoré sú najbližšími partnermi vlády, musia vytvoriť tlak na ukončenie týchto vražedných zadržiavacích politík.” 

Podpíšte výzvu vládam Spojených štátov a Ruska, aby využili svoj vplyv a vytovrili tlak na vyšetrenie podmienok v sýrskych väzeniach nezávislými monitormi.

“Nadchádzajúce mierové rozhovory v Ženeve nesmú tieto dôkazy ignorovať. Ukončenie krutostí v sýrskych vládnych väzniciach sa musí dostať na agendu. OSN musí okamžite začať nezávislé vyšetrovanie zločinov páchaných vo väzení a žiadať prístup pre nezávislé monitory do všetkých miest, kde dochádza k zadržaniam.“


Omar al-Shogre bol väznený v Saydnayi. Fotky sú z obdobia pred jeho zatknutím a po jeho prepustení z väzenia.

Zistenia v správe vychádzajú z intenzívneho výskumu, ktorý prebiehal jeden rok v období od decembra 2015 do decembra 2016. Vznikol na základe rozhovorov s 84 svedkami – bývalými dozorcami vo väzení Saydnaya, zadržiavanými jednotlivcami, sudcami a právnikmi ako aj národnými a medzinárodnými expertmi na zadržiavanie v Sýrii.

Naša posledná správa z augusta 2016, na ktorej sme spolupracovali s tímom forenzných špecialistov y Forensic Architecture na University of Goldsmiths a vytvorili 3D rekonštrukciu väzenia Saydnaya, priniesla dôkazy o smrti takmer 17 000 ľudí vo väzeniach naprieč Sýriou. Ich smrť zavinili neľudské podmienky a mučenie. Toto číslo neobsahuje 13 tisíc ďalších ľudí, ktorí zomreli následkami mimosúdnych popráv, o ktorých hovorí táto správa.