Podpíšte apel za ukončenie sexuálneho násilia v Egypte

 

Násilné sexuálne útoky voči ženám opäť vzplanuli v okolí káhirskeho ikonického námestia Tahrír. Desiatky, ak nie stovky mužov obkolesili svoje obete, trhali im oblečenie a závoje. Použili pritom aj palice a nože. Tí, ktorí chceli zasiahnuť boli napadnutí. Podľa Amnesty International došlo k stovke incidentov sexuálneho násilia alebo pokusov o sexuálne obťažovanie. Jedným z nich je aj 7ročné dievčatko. Ženy a dievčatá boli napádané vojenskými jednotkami počas verejných protestov pred a tiež po zvrhnutí prezidenta Mursího.

Násilie voči egyptským ženám je výsledkom kultúry beztrestnosti, ktorá ochraňuje útočníkov. Egyptské politické strany sú súčasťou tohto zlyhania. Ich mlčanie pomohlo k opevneniu diskriminačných praktík a postojov. Amnesty International volá po konci tohto mlčania a boji proti sexuálnemu násiliu a diskriminácii, ktoré ženám zabraňujú v uplatňovaní svojich práv.

Požadujte, aby lídri egyptských politických strán verejne odsúdili sexuálne násilie a postavili pred súd tých, ktorí sú zodpovední za tieto a tiež minulé skutky. Podpíšte apel. 

Vážení premiér Házim Bibláví, predseda salafistickej strany Nour Younes Makhioun a Chamdín Sabahi, predstaviteľ Frontu národnej spásy. Žiadam Vás, aby ste: 

* odsúdili všetky formy sexuálneho násilia

* úplné, nestranné a nezávislé vyšetrenie násilia a postavenie páchateľov pred spravodlivý súd

* ukončenie diskriminácie žien v zákone a v praxi a zavedenie novej legislatívy, ktorá bude riešiť násilie založené na rode, vrátane domáceho násilia, manželského znásilnenia a sexuálneho obťažovania.

[emailpetition id=”6″]