V Dárfúre budú rozmiestnené mierové jednotky, ale s malým mandátom

Amnesty International víta rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN z 1. augusta o nasadení spoločných jednotiek Africkej únie a OSN do Dárfúru, severného regiónu Sudánu ako aj súhlas sudánskej vlády s rozmiestnením jednotiek. Podľa AI by OSN malo posilniť mandát jednotiek tak, aby boli schopné chrániť civilistov a dohliadať na odzbrojenie a demobilizáciu vládou podporovaných džandžavídskych milícií. V krajine je v obehu veľa malých a ľahkých zbraní, ale nová Rezolúcia OSN č. 1769 povoľuje iba monitoring „či sú v Dárfúre prítomné zbrane alebo vojenský materiál “. AI žiada OSN o sprísnenie rezolúcie aj zbrojného embarga. 

Jednotkám zatiaľ chýba aj ľudskoprávny mandát – povinnosť monitorovať, vyšetrovať a zverejňovať informácie o závažnom porušovaní ľudských práv, vrátane prípadov znásilnenia a sexuálneho násilia.

Rezolúcia č. 1769 dáva mandát zmiešaným silám v počte 26 tisíc príslušníkov, ktoré pod skratkou UNAMID prevezmú mierovú misiu v Dárfúre. Doteraz pôsobiace jednotky Africkej únie mali malé vybavenie a mandát na to, aby dostatočne chránili civilné obyvateľstvo. Rezolúcia zdôrazňuje, že konflikt v Dárfúre nie je možné riešiť vojensky a vyzýva sudánsku vládu a ozbrojené skupiny aby sa podieľali na prímerí a mierovom rokovaní, sprostredkovanom Africkou úniou a OSN.

Ďalšie informácie na:
www.amnesty.sk/index.php?page=clanok&id=456 www.amnesty.sk/index.php?page=clanok&id=79