Vanesa Lorena Ledesma: úmrtie kvôli sexuálnej orientácii

Transvestita Vanesa Lorena Ledesma zomrela po piatich dňoch väznenia na samotke v policajnej stanici v meste Córdoba (Argentína). Pitva preukázala, že Vanesa bola na policajnej stanici mučená. 

Amnesty International je znepokojená správami, že argentínska polícia, odvolávajúc sa na miestnu legislatívu, útočí na sexuálne menšiny, podrobuje ich obťažovaniu, zlému zaobchádzaniu a mučeniu. Polícia sa odvoláva na všeobecne používané policajné predpisy (Edictos Policiales) a miestny zákon o priestupkoch (Código de Faltas), ktoré dovoľujú uvaliť väzbu alebo sankcie aj za priestupky, ktoré nie sú trestnými činmi.

Napríklad priestupky proti verejnej mravnosti sú často zneužívané najmä na zadržiavanie transvestitov, transsexuálov, gayov a lesieb.

Správy, ktoré AI dostáva poukazujú na to, že títo ľudia sú zadržiavaní na policajných staniciach v nehumánnych a degradujúcich podmienkach, že sú mučení, sexuálne obťažovaní a vydieraní.

Vanesa Lorena Ledesma

bola aktivistka a členka Asociácie transvestitov v Córdobe (Asociación Travestis Unidas de Córdoba). Zadržali ju počas bitky v bare Mikons. Obvinili ju z ničenia majetku baru a odviezli ju na policajnú stanicu Precinto19, neskôr Precinto 18. Oddelili ju od ostatných zadržaných, vraj aby boli ochránení od „chorej“ osoby. Vanesa bola HIV pozitívna, avšak podľa správ z pravidelných lekárskych kontrol jej zdravotný stav bol v poriadku. Od zadržania neboli o Vanese dostupné žiadne správy. Po piatich dňoch polícia ohlásila jej smrť, pričom za príčinu označila zástavu srdca. Avšak výsledky pitvy poukazujú na to, že bola mučená. Vanesa zomrela v policajnom zadržaní, kde ju spútanú bili.