Väzni vyhladovaní takmer na smrť

Najmenej 70 väzňov, ktorí si odpykávajú trest vo väznici Black Beach v meste Malabo v štáte Rovníková Guinea, je vyhladovaných takmer na smrť.

Podľa informácií Amnesty International sa podmienky uväznených dramaticky zhoršili počas posledných šiestich týždňov, pretože úrady im prestali poskytovať stravu a neumožňujú im kontakty s rodinami, právnikmi, či pracovníkmi konzulátov. Medzi ohrozenými je 11 cudzincov odsúdených v nespravodlivých procesoch v novembri minulého roku, ako aj desiatky domácich politických väzňov zatknutých v priebehu roku 2004. Mnohí zo zadržaných sú na pokraji svojich síl kvôli mučeniu, zlému zaobchádzaniu, ako aj kvôli chronických chorobám, ktoré im vo väzení neliečia.
,, Hlad, nedostatok lekárskej starostlivosti a zlé väzenské podmienky predstavujú škandalózne zlyhanie úradov Rovníkovej Guiney, ktoré tak porušujú všetky záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva. Ak sa okamžite nepodniknú rozhodné kroky k náprave, veľa väzňov vo väzení Black Beach umrie“ povedal riaditeľ afrického programu Amnesty International Kolawole Olaniyan. Dodávky potravín boli znížené zo šálky ryže denne v decembri 2004, na jeden alebo dva kúsky chleba, a od konca februára 2005 väzni dostávajú jedlo iba sporadicky. Momentálne sú závislí na jedle, ktoré im prostredníctvom strážcov posiela rodina. To je najmä v prípade cudzincov mimoriadne problematické.
Všetci uväznení sú zavretí v celách 24 hodín denne a zahraniční väzni majú ruky aj nohy stále v putách. Okrem šiestich Arméncov a piatich Juhoafričanov sa podľa zistení Amnesty International vo väznici Black Beach nachádzajú aj štyria Nigérjčania.

Amnesty International vyzýva úrady Rovníkovej Guiney, aby uväzneným okamžite poskytli jedlo a lekársku starostlivosť, odstránili im putá a umožnili medzinárodným humanitárnym organizáciám, ako napríklad Medzinárodný červený kríž, okamžitý prístup k zadržaným.