Vhodný čas venovať sa ochrane ľudských práv

Miléniový summit OSN je jedinečnou príležitosťou pre svet posilniť medzinárodný systém ochrany ľudských práv, uviedla Amnesty International. Organizácia sa pripája k výzve generálneho tajomníka OSN na členské štáty OSN aby pristúpili k základným dohodám o ľudských právach.

Generálny tajomník OSN Kofi Annan už v máji zaslal členským krajinám OSN list v ktorom upozornil na 25 základných zmlúv a vyzval aby využili príležitosť a priamo na summite ratifikovali a pristúpili k týmto zmluvám.

Amnesty International vyzýva za ratifikáciu Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorý vytyčuje základné práva všetkých ľudí a ratifikáciu Prvého opčného protokolu, ktorý umožňuje jednotlivcom podať podnet na Výbor OSN pre ľudské práva na ochranu a odškodnenie za porušenie práv. Štáty by taktiež mali pristúpiť aj k Druhému opčnému protokolu o zrušení trestu smrti.

Podpísaním a najmä ratifikovaním Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu najmenej šesťdesiatimi krajinami, medzinárodné spoločenstvo umožní stíhanie osôb obvinených zo spáchania genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov.

Ďalšou skupinou dohôd za ratifikáciu ktorých AI vyzýva, sú zmluvy ochraňujúce špecifické skupiny osôb. Ide o Dohovor o právach dieťaťa a jeho dva opčné protokoly, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a jeho opčný protokol, Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a Dohovor o postavení utečencov a jeho protokol.